• Sklep
  • Odbierz prezent
Dolar nadal mocny, czekamy na ważne dane

 Kluczowe informacje z rynków:

  • USA / DANE: Opublikowane w piątek po południu szacunkowe dane nt. dynamiki PKB w I kwartale przewyższyły oczekiwania – odczyt wyniósł 2,3 proc. w ujęciu zanualizowanym (szacowano 2,1 proc.), a indeks cenowy PCE Core przyspieszył do 2,5 proc. k/k (oczekiwano 2,3 proc. k/k). 
  • CHINY: Rządowe indeksy PMI za kwiecień wypadły powyżej oczekiwań – przemysłowy spadł minimalnie do 51,4 pkt. (oczekiwano 51,3 pkt.), a usługowy odbił do 54,8 pkt. (szacowano 54,6 pkt.). 
  • EUROSTREFA: Sprzedaż detaliczna w Niemczech nieoczekiwanie spadła w marcu o 0,6 proc. m/m (szacowano wzrost o 0,8 proc. m/m), ale dane za luty skorygowano do -0,2 proc. m/m z -0,7 proc. m/m.

 

Opinia:  Poniedziałek przynosi kontynuację umocnienia dolara na szerokim rynku. O ile w piątek po południu lepsze dane nt. dynamiki PKB za I kwartał zderzyły się z chęcią spieniężenia zysków po bardzo dobrym tygodniu, o tyle teraz rynek czeka na kolejne, decydujące publikacje. Mimo korygujących się rentowności obligacji rządu USA, inwestorzy zdają się liczyć na podtrzymanie dobrej passy amerykańskiej waluty dzięki korzystnym odczytom makro, które poznamy w najbliższych dniach – to kwietniowe indeksy ISM i wyliczenia Departamentu Pracy. Pozytywne niespodzianki pozwolą nadal rozgrywać oczekiwania, co do łącznie 4 podwyżek stóp procentowych przez FED w tym roku, które stoją w kontraście wobec opóźniającej się perspektywy zaostrzenia polityki monetarnej w pozostałych kluczowych gospodarkach.

Dzisiaj w kalendarzu mamy skupią szacunki dotyczące inflacji HICP w Niemczech (godz. 14:00), oraz dane o dochodach i wydatkach Amerykanów w marcu (godz. 14:30), oraz szacunki kwietniowego Chicago PMI (godz. 15:45).

Układ tygodniowy koszyka BOSSA USD wygląda pozytywnie, ale dopuszcza możliwość pojawienia się naturalnej korekty po ostatnich zwyżkach. W takiej sytuacji ważne będzie wsparcie przy 77,25 pkt. Opór to rejon 78,25 pkt.

 

FXMAG forex dolar nadal mocny, czekamy na ważne dane eur/usd dm boś 1

Wykres tygodniowy BOSSA USD

 

Ciekawy układ mamy na EUR/USD. Z jednej strony świeca doji w piątek może wskazywać na pewne przesilenie w spadkach. Z drugiej, nadal obowiązuje szybka linia trendu spadkowego, która nie pozwoliła dzisiaj na ruch w górę. Niemniej, jeżeli retest obszaru 1,2070-90 pokaże, że zaczyna on pracować jako poważniejsze wsparcie, to niewykluczone będzie rozwinięcie tzw. ruchu powrotnego w stronę kluczowego rejonu 1,2150, jaki został złamany w czwartek.

 

FXMAG forex dolar nadal mocny, czekamy na ważne dane eur/usd dm boś 2FXMAG forex dolar nadal mocny, czekamy na ważne dane eur/usd dm boś 3

Wykres dzienny EUR/USD

 

Nota prawna: 
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk