• Sklep
  • Odbierz prezent
Dolar ma za sobą najlepszy okres od 6 tygodni [Raport FX - Marek Rogalski]

Kluczowe informacje z rynków:

  • CHINY: Nadwyżka handlowa w listopadzie wyniosła 40,21 mld USD wobec szacowanych 35 mld USD dzięki wyraźnemu przyspieszeniu dynamiki eksportu do 12,3 proc. r/r (to największy wzrost od marca, a szacowano jedynie 5 proc. r/r). Z kolei import rósł w tempie 17,7 proc. r/r (oczekiwano 11,3 proc. r/r).
  • JAPONIA: Ostateczna dynamika wzrostu PKB w III kwartale wyniosła 0,6 proc. k/k i 2,5 proc. w ujęciu zanualizowanym – tymczasem oczekiwania wynosiły 0,4 proc. k/k i 1,5 proc. w ujęciu zanualizowanym. To zasługa wyraźniejszego wzrostu wydatków kapitałowych firm – o 1,1 proc. k/k wobec szacowanych 0,4 proc. k/k. 
  • WIELKA BRYTANIA: Zdaniem Komisji Europejskiej przedstawione przez Wielką Brytanię kolejne propozycje pozwalają przejść do kolejnej fazy negocjacji dotyczących Brexitu. Dzisiaj zaplanowano spotkanie premier Theresy May z szefem KE Jean-Claude Junckerem, na którym oficjalnie zostanie ogłoszone zawarcie porozumienia. Te musi być jeszcze zaakceptowane przez przywódców UE na szczycie 14-15 grudnia. Impas w kwestii granicy z Irlandią został przełamany, chociaż zdaniem lidera północnoirlandzkich unionistów z DUP, którzy warunkowo wspierają rząd Theresy May w Izbie Gmin, jest jeszcze wiele do zrobienia. 
  • USA: Zdaniem lidera Demokratów w Senacie, Chucka Schumera, rozmowy w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia USA idą w dobrym kierunku. Udało się przegłosować ustawę wstrzymującą cześć rządowych wydatków, co pozwoli „dotrwać” instytucjom do 22 grudnia (uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 81-14). Niemniej najpóźniej do tego czasu Kongres musi zgodzić się na podniesienie limitu zadłużenia. Tymczasem prasa spekuluje, że w styczniu Biały Dom może zainicjować temat inwestycji strukturalnych. 
  • EUROSTREFA / NIEMCY: Prasa spekuluje, że kongres SPD najpewniej zgodzi się dzisiaj na rozpoczęcie negocjacji z chadekami ws. ponownego zawiązania Wielkiej Koalicji.

 

Opinia:  Dolar ma duże szanse dowieźć dobry wynik do końca tygodnia. Argumenty za obserwowanym umocnieniem są takie same jak wczoraj i przedwczoraj – to nadzieje na wypracowanie wspólnej wersji ustawy podatkowej przez Kongres, a także zbliżające się posiedzenie FED. Nie bez znaczenia są też prace nad ustawą podnoszącą limit zadłużenia – wczoraj Senat uchwalił „pomostowe rozwiązanie” dające dodatkowy czas na dogadanie się Republikanów z Demokratami w tej kluczowej sprawie najpóźniej do 22 grudnia (pierwotny termin mijał dzisiaj). W najbliższych godzinach uwagę zwrócą dane Departamentu Pracy, które poznamy o godz. 14:30. Zgodny z szacunkami wynik ADP w środę sprawia, że raczej trudno będzie o jakieś negatywne zaskoczenia. Biorąc pod uwagę, że amerykańska gospodarka jest w zasadzie bliska stanu pełnego zatrudnienia, kluczowym odczytem stają się dane nt. dynamiki wynagrodzeń. Ich przyspieszenie byłoby odebrane dość korzystnie dla dolara (szacunki zakładają wzrost stawki płacy godzinowej w listopadzie o 0,3 proc. m/m).

Na wykresie koszyka FUSD zbliżyliśmy się w okolice istotnej strefy oporu 93,95-94,10 pkt. Jej złamanie dałoby mocny impuls do ataku w stronę maksimów z przełomu października i listopada b.r. przy 95 pkt. Nieudana próba złamania 94,10 pkt. może natomiast nasilić obawy, jak zachowa się dolar po komunikacie FED w przyszłym tygodniu.

 

FXMAG forex dolar ma za sobą najlepszy okres od 6 tygodni [raport fx - marek rogalski] gbp/usd eur/usd dm boś 1 

Wykres tygodniowy FUSD

 

Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień dla funta. Jeszcze wczoraj wieczorem wydawało się, że impas w rozmowach dotyczących przejścia do drugiej fazy negocjacji ws. Brexitu nie zostanie przełamany. Punktem spornym pozostawała kwestia granicy z Irlandią (ustalenia krytykowali mi.in północnoirlandzcy unioniści z DUP), ale też sprawa dotycząca gwarantowania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości praw obywateli UE, którzy pozostaną w Wielkiej Brytanii po Brexicie (tu uwagi zgłaszali chociażby zwolennicy twardego Brexitu). Niemniej to, że porozumienie zostało przyjęte „za pięć dwunasta” może sprawić, że warto będzie zerknąć na jego szczegóły, a zwłaszcza to na ile zostaną one przyjęte „u siebie” przez brytyjskich polityków. Więcej informacji poznamy po zaplanowanym jeszcze dzisiaj spotkaniu Theresy May z Jean Claude Junckerem. Niemniej fakt, że May udało się jednak przejść z tematem Brexitu dalej, zmniejsza prawdopodobieństwo obalenia jej rządu w najbliższych tygodniach. Wtedy ci politycy, którzy chcieliby takiego scenariusza zostaliby obarczeni odpowiedzialnością za ryzyko tzw. chaotycznego Brexitu…

Na wykresie GBP/USD widać, że doszło wczoraj po południu do krótkotrwałego naruszenia wsparcia przy 1,3336-41, ale późniejszy wyraźny ruch w górę doprowadził do zanegowania większości spadków z ostatnich trzech dni. Trudno jednak ocenić na ile rynek będzie miał siłę wyjść w najbliższych dniach ponad opór z przełomu listopada i grudnia przy 1,3547.

 

 FXMAG forex dolar ma za sobą najlepszy okres od 6 tygodni [raport fx - marek rogalski] gbp/usd eur/usd dm boś 2

Wykres dzienny GBP/USD

 

Na wykresie EUR/USD widać, że trwa korekta spadkowa, a naruszenie okolic 1,1775, które były dolnym ograniczeniem hipotetycznego kanału spadkowego, to sygnał do przyspieszenia dynamiki ruchu. Teraz mocnym wsparciem jest strefa 1,1680-1,1710, której złamanie może okazać się trudne bez dodatkowego impulsu. Warto zwrócić uwagę, że obecne spadki to wynik lepszego postrzegania dolara (stąd też oczekiwania te muszą zostać potwierdzone w przyszłym tygodniu przez informacje z FED, oraz z Kongresu), a nie słabości euro.

 

FXMAG forex dolar ma za sobą najlepszy okres od 6 tygodni [raport fx - marek rogalski] gbp/usd eur/usd dm boś 3

Wykres dzienny EUR/USD

 

Sporządził:

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.  
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk