• Sklep
  • Odbierz prezent
Dolar kontynuuje wzrosty

Kluczowe informacje z rynków:

  • KOREA PÓŁNOCNA: Kim Dzong Un stwierdził wczoraj, że jego kraj jest gotowy do dialogu z USA w kwestii rozbrojenia i pokoju na Półwyspie Koreańskim. Z kolei japońska prasa podała, że Kim jest gotów do rozmów z Japończykami na początku czerwca.
  • USA: Opublikowany wczoraj finalny odczyt PKB za IV kwartał wypadł lepiej niż oczekiwane 2,7 proc. w ujęciu zanualizowanym – wzrost wypadł na poziomie 2,9 proc. Dynamika konsumpcji wyniosła 4,0 proc. (szacowano 3,8 proc.). Indeks PCE Core wypadł zgodnie z prognozą na poziomie 1,9 proc. Poznaliśmy też dane nt. bilansu handlowego w lutym wyniósł 75,35 mld USD (szacowano -74,1 mld USD), oraz indeks podpisanych umów na kupno domów – w lutym wzrosła o 3,1 proc. m/m.
  • RPA: SARB obniżył wczoraj poziom głównej stopy o 25 p.b. do 6,5 proc. (jak oczekiwano. 
  • SZWAJCARIA: Andrea Maechler z SNB dała wczoraj do zrozumienia, że błędem byłaby zbyt wczesna dyskusja nt. odejścia od luźnej polityki. Powtórzyła, że frank wciąż pozostaje nazbyt wysoko wyceniany.
  • USA / CHINY/ WOJNY HANDLOWE: Pojawiają się sprzeczne spekulacje prasowe sugerujące, że Chiny mogłyby jednak rozważać nałożenie ceł na import soi z USA. Tymczasem przedstawiciel Białego Domu ds. handlu (Lighthizer) dał do zrozumienia, że okres publicznej dyskusji nad listą chińskich produktów na które mają zostać nałożone wyższe cła, może zostać wydłużony nawet do 60 dni, co oznacza, że wyższe taryfy nie wejdą w życie wcześniej, niż na początku czerwca. Przedstawiciel chińskiego MOFCOM (resortu handlu) powtórzył, że Chiny cały czas mają nadzieję na owocny dialog z USA. 
  • JAPONIA: Minister finansów Taro Ado powiedział dzisiaj w parlamencie, że Japonia stanowczo odrzuca możliwości bilateralnych rozmów nt. ceł nałożonych przez USA na stal, a to obciążenie będzie mieć wpływ na koszty wytwarzanych w USA dóbr (Japonia nie znalazła się na liście zwolnionych krajów). Aso zwrócił też uwagę na kurs USD/JPY zaznaczając, że historycznie zawsze pojawiały się zwyżki, kiedy różnica w poziomie stóp procentowych pomiędzy USA, a Japonią dochodziła do 3 punktów procentowych.

 

Opinia: Amerykańska waluta kontynuuje umocnienie zapoczątkowane w piątek, przy coraz bardziej świątecznych nastrojach – jutro spora część rynków ma wolne. Wczoraj dolarowi pomogły lepsze dane nt. PKB za IV kwartał, które wypadły lepiej od wcześniejszych szacunków, chociaż nie dotyczyły to inflacyjnego parametru PCE Core. Dzisiaj uwagę przykują zaplanowane na godz. 14:30 dane nt. dynamiki dochodów i wydatków w lutym, poznamy też wskaźnik PCE Core, oraz planowane na godz. 15:45 dane nt. marcowego odczyty Chicago PMI (to przedbieg dla ISM dla przemysłu, jaki napłynie w poniedziałek po południu) i ostateczne dane nt. nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan o godz. 16:00. Lepsze odczyty mogą ponownie podbić dolara, co sprawi, że bilans tygodnia wypadnie nieźle. Zresztą dobrze to widać po wykresie koszyka BOSSA USD, który odbił się od 7-letniej linii trendu wzrostowego, a także wyraźnie powrócił ponad naruszone wsparcie przy 75,95 pkt. Test okolic linii trendu spadkowego rysowanej od grudnia 2016 r., która przebiega przy 76,70-76,93 pkt. wciąż pozostaje realistycznym scenariuszem.

 

 FXMAG forex dolar kontynuuje wzrosty eur/usd usd/jpy dm boś 1

Wykres tygodniowy BOSSA USD

 

W ostatnich dniach dolar najmocniej odbił się w relacji z jenem, co może być wynikiem informacji napływających z Korei Północnej. Na wykresie USD/JPY widać że jeszcze wczoraj wieczorem dotarliśmy w okolice górnego ograniczenia kanału spadkowego przy 106,70 przy jednoczesnym oddaleniu się od wsparcia przy 105,24-105,34. Układ dziennych wskaźników powrócił do trendu wzrostowego potwierdzając ostatni ruch. Górne ograniczenie kanału może jednak prowokować do korekty – wsparciem będzie rejon 106.

 

 FXMAG forex dolar kontynuuje wzrosty eur/usd usd/jpy dm boś 2

Wykres dzienny USD/JPY

 

Na wykresie EUR/USD naruszyliśmy dawną linię spadkową trendu (obecnie 1,2320) i przetestowaliśmy dolne ograniczenie strefy wsparcia 1,2295-1,2320. Do spadków powrócił oscylator RSI 9 sugerując, że wcześniejsze wybicie było negatywnym sygnałem. W najbliższym czasie w centrum uwagi znajdą się szacunki inflacji z Niemiec (dzisiaj o godz. 14:00), Francji (jutro rano), oraz liczone dla całej strefy euro (w środę przed południem). Ewentualne rozczarowania w tej materii mogą dać paliwo do dalszej przeceny euro. Na wykresie EUR/USD widać, że w rejonie 1,2280 przebiega linia trendu wzrostowego rysowana po marcowych dołkach, a nieco niżej (rejon 1,22) mamy kluczową, bo ponad 4-miesięczną linię trendu wzrostowego.

 

FXMAG forex dolar kontynuuje wzrosty eur/usd usd/jpy dm boś 3

Wykres dzienny EUR/USD

 

Nota prawna:
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk