• Sklep
  • Odbierz prezent
Dolar dostanie wsparcie w dzisiejszych danych

Kluczowe informacje z rynków:

  • JAPONIA: Opublikowane wstępne dane nt. dynamiki PKB w IV kwartale wypadły gorzej od szacunków – wzrost wyniósł 0,1 proc. k/k (szacowano 0,2 proc. k/k), a w ujęciu zanualizowanym 0,5 proc. wobec prognozy 1,0 proc. 
  • NOWA ZELANDIA: Publikowane co kwartał oczekiwania inflacyjne na 1 rok i 2 lata wypadły lepiej w porównaniu z wcześniejszymi odczytami. Wprawdzie ujęcie roczne nie zmieniło się znacząco (1,86 proc. wobec 1,87 proc. poprzednio), to w perspektywie 2-letniej mamy wzrost o 2,1 proc. wobec 2,0 proc. wcześniej. Te dane mają znaczenie biorąc pod uwagę rozczarowanie danymi nt. dynamiki inflacji CPI w IV kwartale, jakie zostały opublikowane w ostatnich tygodniach. 
  • USA: Administracja Donalda Trumpa poinformowała o pracach nad wprowadzeniem ceł, lub ograniczeń w imporcie stali i aluminium do USA. Z kolei Wall Street Journal podał powołując się na źródła w Białym Domu, że rozważana jest kandydatura Loretty Mester szefującej obecnie oddziałowi FED w Cleveland, na wiceprezesa FED. 
  • EUROSTREFA / NIEMCY: PKB dla Niemiec w IV kwartale potwierdził prognozy na poziomie 0,6 proc. k/k i 2,2 proc. r/r/.
  • SZWECJA: Riksbank na zakończonym dzisiaj posiedzeniu utrzymał stopę procentową na poziomie -0,5 proc., oraz nie wykluczył, że do jej podwyższenia może dojść w drugiej połowie tego roku (taki przekaz był powszechnie oczekiwany). Pewnym zaskoczeniem może być to, że za podwyżką o 25 p.b. głosował dzisiaj zastępca szefa banku centralnego, Henry Ohlsson. W dzisiejszym komunikacie Riksbanku znajdziemy też stwierdzenie, że ostatnie zamieszanie na rynkach akcji nie zmienia według Banku pozytywnych perspektyw gospodarczych. Zdecydowano się jednak na nieznaczną rewizję ścieżki inflacji w dół na ten rok, ale już w przyszłym wskaźnik CPI ma być bliski celu 2,0 proc.

 

Opinia:  Głównym „driverem” dla dolara w ostatnich godzinach okazuje się być rynek amerykańskich obligacji rządowych. Utrzymująca się niepewność po ogromnym skoku zmienności na giełdach w ubiegłym tygodniu, oraz brak wiary w siłę ostatniego (korekcyjnego?) odbicia na Wall Street sprawia, że kapitały szukające bezpiecznej przystani chętniej wybierają amerykańskie obligacje rządowe. Poniższe, tygodniowe ujęcie pokazuje spadek rentowności na całej krzywej. Ten casus jest dobrym wytłumaczeniem dla ostatniej przeceny USD/JPY, która i tak pozostanie nieco zastanawiająca biorąc pod uwagę chociażby fakt powrotu inwestorów w stronę euro, które było wcześniej mocno spekulacyjnie spozycjonowane. Zresztą siła wspólnej waluty dobrze tłumaczy to, dlaczego od początku tygodnia dość dobrze zachowują się waluty naszego regionu, zwłaszcza polski złoty.

 

 FXMAG forex dolar dostanie wsparcie w dzisiejszych danych eur/usd dm boś 1

Wykres rentowności obligacji rządowych USA, kolor pomarańczowy: papiery 10-letnie, kolor zielony: papiery 5-letnie, kolor czerwony: papiery 2-letnie, źródło: Thomson Reuters Eikon

 

Ostatni ruch w dół na USD/JPY ma swoje konsekwencje długoterminowe – złamanie szeregu wsparć 107,31-107,60-108,12-108,40 otwiera drogę do dalszej przeceny. Warto zwrócić, że dzieje się to w sytuacji, kiedy dane makro znów nie rozpieszczają (PKB wypadł w IV kwartale gorzej od szacunków), a przekaz płynący w ostatnich dniach z Banku Japonii jest jasny- nie mamy w planach dyskusji nad zmianami w polityce monetarnej, gdyż na to jest za wcześnie. Pomimo, że premier Abe nie podjął jeszcze decyzji o tym, czy prezes Kuroda pozostanie szefem BOJ na kolejną kadencję, to jest bardzo prawdopodobne, że tak właśnie się stanie i tym samym dotychczasowa polityka będzie kontynuowana.

W krótkoterminowej perspektywie kluczowe dla dalszego rozwoju wypadków wokół dolara będzie dzisiejsza publikacja danych nt. inflacji CPI, oraz dynamiki sprzedaży detalicznej w styczniu o godz. 14:30. Oczekiwania zakładają nieznaczne spowolnienie dynamiki wzrostu cen (do 1,9 proc. r/r, oraz 1,7 proc. r/r dla odczytu bazowego), oraz sprzedaży detalicznej (do 0,2 proc. m/m z 0,4 proc. m/m), co może dawać pewne pole do zaskoczeń. Kluczowa może jednak okazać się właściwa interpretacja dzisiejszych odczytów. Lepsze dane mogą nasilić oczekiwania związane ze skalą podwyżek stóp przez FED w nadchodzących miesiącach i pośrednio… ponownie nakręcić obawy, które stały się zapalnikiem do silnej przeceny na giełdach w ubiegłym tygodniu. Niemniej bilans dla dolara powinien być tym razem dodatni, co zresztą inwestorzy zdają się próbować dyskontować od rana.

Na wspomnianym wykresie USD/JPY mamy dzisiaj szansę na ruch powrotny do złamanej wcześniej strefy, przy czym kluczowe będzie zachowanie się rynku przy 108,40.

 

FXMAG forex dolar dostanie wsparcie w dzisiejszych danych eur/usd dm boś 2 

Wykres dzienny USD/JPY

 

Z kolei na układzie koszyka BOSSA USD widać, że ruch powrotny w stronę wsparcia przy 76,00 został zrealizowany nawet z pewną nawiązką i najbliższe dni powinny przynieść odbicie.

 

 FXMAG forex dolar dostanie wsparcie w dzisiejszych danych eur/usd dm boś 3

Wykres dzienny BOSSA USD

 

W centrum uwagi będzie też EUR/USD, który zdołał jednak naruszyć silny opór przy 1,2360, ale już nie zdołał się długo utrzymać powyżej tego poziomu. Dzisiejsze dane z Niemiec nie dodają punktów euro, gdyż wypadły zgodnie z szacunkami. Pole do zaskoczeń w najbliższych tygodniach tkwi w czynnikach politycznych (do 2 marca trwa referendum w niemieckiej SPD dotyczące zawiązania Wielkiej Koalicji, a 4 marca zaplanowane są wybory parlamentarne we Włoszech), oraz ewentualnej ewolucji oczekiwań rynku dotyczących posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, wypadającego 8 marca.

Nie można wykluczyć, że EUR/USD wyczerpał już potencjał korekcyjnego odbicia i powrócimy do spadków. Kluczowe w tym względzie będzie zachowanie się kursu w rejonie 1,2295-1,2322.

  

 FXMAG forex dolar dostanie wsparcie w dzisiejszych danych eur/usd dm boś 4

Wykres dzienny EUR/USD

 

Dzisiaj w centrum zainteresowania jest też korona szwedzka po tym, jak o godz. 9:30 poznaliśmy komunikat Riksbanku. Teoretycznie był on taki, jak się tego spodziewano, chociaż fakt, że Ohlsson zagłosował za podwyżką może nieco uwiarygadniać przekaz zakładający, że do zacieśnienia dojdzie już w drugiej połowie tego roku. Obserwowane umocnienie korony było krótkotrwałe, gdyż inwestorzy obawiają się negatywnego wpływu globalnego sentymentu. Wydaje się jednak, że przestrzeń dla negatywnego scenariusza (osłabienia SEK) nie jest duża, a założenia średnio i długoterminowe zakładające aprecjację tej waluty nie uległy zmianie. Przy czym w krótszej perspektywie ciekawszym typem od USD/SEK, może okazać się EUR/SEK.

 

FXMAG forex dolar dostanie wsparcie w dzisiejszych danych eur/usd dm boś 5 

Wykres dzienny EUR/SEK

  

Nota prawna:
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk