• Sklep
  • Odbierz prezent
Dolar czeka na orędzie Trumpa i komunikat FED

Kluczowe informacje z rynków:

  • USA / TRUMP/ DAVOS: Prezydent Donald Trump przemawiając w piątek w Davos dał do zrozumienia, że nadal będzie promował program „America First”, ale nie oznacza on „tylko Ameryki”, ponieważ gdy „Ameryka rośnie, rośnie też cały świat”. Dodał, że Waszyngton nie będzie już tolerował nieuczciwych praktyk handlowych. Dodał, że USA popierają wolny handel, ale powinien być on „sprawiedliwy i musi panować wzajemność”. Zachęcał do inwestowania w USA, dając do zrozumienia, że reforma podatków poprawiła klimat inwestycyjny, a kraj po latach stagnacji znów doświadcza silnego wzrostu gospodarczego. Nawiązując do projektu TPP (Partnerstwa Transpacyficznego, z którego USA się wycofały rok temu), nie wykluczył możliwości negocjowania bilateralnych porozumień handlowych z wybranymi krajami. Media oceniły, że wizyta szefa Białego Domu wypadła lepiej, niż przewidywano, a Trump okazał się bardziej pragmatyczny.
  • USA: Opublikowane w piątek po południu szacunki dotyczące dynamiki PKB za IV kwartał wypadły gorzej od prognoz – w ujęciu zanualizowanym wzrost wyniósł 2,6 proc. wobec szacowanych 3,0 proc. (wcześniej 3,2 proc.). Niemniej nieznacznie wyżej od szacunków wypadły miary inflacyjne – deflator PKB 2,4 proc. k/k i PCE Core 1,9 proc. k/k. Poznaliśmy też dane nt. zamówień na dobra trwałego użytku – dynamika na poziomie 2,9 proc. m/m w grudniu, to znacznie lepiej od oczekiwanej 0,8 proc. m/m. Niemniej bez ujęcia transportu dane były zgodne z prognozą na poziomie 0,6 proc. m/m. 
  • EUROSTREFA: Zdaniem wypowiadającego się w weekend Klaasa Knota z Europejskiego Banku Centralnego nie ma powodów, aby przedłużać program QE poza wrzesień 2018 r. Knot jest znany z „jastrzębiego” stanowiska. Z kolei w opinii Petera Praeta z ECB, który przemawiał w poniedziałek, Bank zdecyduje się na zakończenie programu skupu aktywów, jeżeli będzie pewny, że inflacja osiągnie cel bez dodatkowego wsparcia.
  • SZWAJCARIA: Pojawiły się spekulacje o możliwej interwencji SNB na rynku. Bank centralny odmówił komentarza.

 

Opinia: Poniedziałek zaczynamy od próby korekty silnej przeceny dolara z ubiegłego tygodnia. I wydaje się, że są pewne przesłanki, aby obserwowany ruch nie trwał tylko kilka godzin, a raczej kilka dni. Nowy tydzień zwyczajowo przynosi nowe otwarcie, emocje, które dominowały wcześniej schodzą na dalszy plan, a inwestorzy próbują (mam taką nadzieję) ocenić na nowo zaistniałą sytuację.

Piątkowe wystąpienie prezydenta Trumpa nie było aż tak dramatyczne, jak się tego obawiano. Szef Białego Domu pokazał się w Davos bardziej jako pragmatyk, niż nieodpowiedzialny polityk chcący otwierać kolejne obszary zbytecznych (ostatecznie) sporów. Z kolei Mnuchin „odszczekiwał” swoje wcześniejsze słowa, jakoby amerykańskiej administracji zależało na słabym dolarze. Innymi słowy, stratedzy w Białym Domu (choć czy tacy rzeczywiście są?) doszli do wniosku, że w ostatnich dniach zostało powiedziane nazbyt dużo, a raczej „nazbyt dosadnie” i należy „wyciszyć” temat. Jeżeli Trump zachęcał do inwestycji w USA, to należy iść tym wątkiem – o tym, że może być on dość dobrze wykorzystany w najbliższych dniach, gdyż z wtorku na środę Trump wygłosi w Kongresie swoje, coroczne orędzie. Szef Białego Domu będzie chciał w jak najlepszym świetle przedstawić perspektywy dla gospodarki, a USA jako najlepsze na świecie miejsce do inwestycji. Najpewniej, zatem nawiąże do ostatniej reformy podatków, ale i też przedstawi plany szeroko zakrojonych wydatków infrastrukturalnych (ponad 1 bln USD rozłożonych na lata) dając do zrozumienia, że zaprasza do działania także „sprawdzonych” partnerów spoza USA, czyli chociażby japońskie firmy. Czy w takiej sytuacji mówi się mocne słowa o wojnach handlowych, czy też walutowych? To nie ten moment, chociaż najpewniej w wystąpieniu pojawią się pewne akcenty protekcjonistycznej polityki (jednak nic ponad to, co już wiemy).

Słabsze dane nt. PKB za IV kwartał, jakie poznaliśmy w piątek po południu zostały zrównoważone nieco lepszym odczytem wskaźników inflacyjnych (PCE Core). To przesuwa środek ciężkości na najbliższe posiedzenie FED – komunikat poznamy w środę wieczorem. To ostatnie posiedzenie z udziałem Janet Yellen, chociaż nie oznacza to, że Rezerwa nie może nakreślić planów odnośnie marcowej podwyżki stóp, która zresztą jest przez rynek mocno wyceniana (prawdopodobieństwo takiego ruchu przekracza 80 proc.).

 

Na długoterminowym wykresie koszyka BOSSA USD widać, że wsparcie w postaci 7-letniej linii trendu „zapracowało” w ostatnich dniach. Niemniej, potrzebne byłoby potwierdzenie w postaci białej świecy w najbliższych dniach, aby ocenić, że ryzyko jego złamania nie jest duże. Teoretyczna korekta mogłaby sięgnąć okolic złamanego 4 tygodnie temu dołka z września ub.r. przy 76,93 pkt.

 

FXMAG forex dolar czeka na orędzie trumpa i komunikat fed dm boś eur/usd usd/chf 1

Wykres tygodniowy koszyka BOSSA USD

 

Na wykresie EUR/USD widać, że piątkowa próba podejścia pod czwartkowe maksima nie była nazbyt udana. Dzisiaj rynek próbuje bronić linii wzrostowej trendu rysowanej od dołka z 11 stycznia b.r. Jej ewentualne złamanie może dać pretekst do korekty, której pierwszym celem będą okolice wsparć 1,2260-1,2300.

 

 FXMAG forex dolar czeka na orędzie trumpa i komunikat fed dm boś eur/usd usd/chf 2

Wykres dzienny EUR/USD

 

W kontekście spekulacji związanych z działaniami Narodowego Banku Szwajcarii większą uwagę może przyciągać też USD/CHF. Tutaj w przypadku pojawienia się korekty celem mogą być dawne minima z lipca i września ub.r przy 0,9419-0,9437.

 

FXMAG forex dolar czeka na orędzie trumpa i komunikat fed dm boś eur/usd usd/chf 3

Wykres tygodniowy USD/CHF

 

Nota prawna:
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk