• Odbierz prezent
Dojdzie do olbrzymiego wzrostu kursu euro? Sprawdź długoterminową prognozę dla EURPLN i zobacz argumenty za aprecjacją tej pary walutowej

Finalny odczyt inflacji w kraju za lipiec nie różnił się od odczytu flash i wyniósł 5% r/r, przy wzroście cen usług o 6,2% i towarów o 4,6%. GUS podał, iż w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 3,1%) oraz mieszkania (o 0,5%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,29 p. proc i 0,13 p. proc.

Dojdzie do olbrzymiego wzrostu kursu euro? Sprawdź długoterminową prognozę dla EURPLN i zobacz argumenty za aprecjacją tej pary walutowej  - 2

Niższe ceny żywności (o 0,4%) oraz odzieży i obuwia (o 2,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc i 0,10 p. proc. W Stanach Zjednoczonych dane za lipiec pokazały, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w USA wzrosły o 0,5% m/m a roczna dynamika inflacji wyniosła w ubiegłym miesiącu 5,4% r/r. Było to zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Nieznacznie niższe okazały się być jednak podwyżki cen w kategoriach bazowych (z wyłączeniem żywności i energii).

Dojdzie do olbrzymiego wzrostu kursu euro? Sprawdź długoterminową prognozę dla EURPLN i zobacz argumenty za aprecjacją tej pary walutowej  - 3

Analiza euro do złotego

Trend wzrostowy kursu EURPLN zapoczątkowany na początku czerwca wyhamował w drugiej połowie lipca, co przełożyło się na konsolidację trwającą do chwili obecnej. Kurs EURPLN wahał się w tym okresie w zakresie 4,53-4,60, co przy spadku notowań EURCZK czy EURHUF sugeruje słabość krajowej waluty, mimo nadal mocnych danych makroekonomicznych. Wydaje się, że powyższa sytuacja wynika z utrzymania gołębiej retoryki oraz samej ekspansywnej polityki monetarnej przez RPP mimo wysokich odczytów inflacji.

Dojdzie do olbrzymiego wzrostu kursu euro? Sprawdź długoterminową prognozę dla EURPLN i zobacz argumenty za aprecjacją tej pary walutowej  - 1

Pozostałe kraje regionu jak Czechy czy Węgry dokonały w ostatnich miesiącach podwyżek stóp procentowych,

celem schłodzenia gospodarki. Z drugiej strony również prowadzona polityka pieniężna EBC sprzyja eksporterom ze strefy euro, co ciąży wspólnej walucie a w rezultacie notowania EURPLN pozostawały w trendzie bocznym.

Dojdzie do olbrzymiego wzrostu kursu euro? Sprawdź długoterminową prognozę dla EURPLN i zobacz argumenty za aprecjacją tej pary walutowej  - 4

W dłuższym horyzoncie podtrzymujemy nasze prognozy,

oczekując umiarkowanego umocnienia złotego w horyzoncie kolejnych kwartałów. Wsparciem dla powyższego scenariusza są prognozy ekonomistów BNP Paribas odnośnie wyraźnego odbicia koniunktury w 2021 i 2022 r. oraz oczekiwana podwyżka stóp procentowych przez RPP pod koniec 2021 roku. Ponadto sytuacja budżetowa, wskaźniki zadłużenia i saldo na rachunku bieżącym naszego kraju prezentują się solidnie na tle większości państw strefy euro. Tym samym ekonomiści BNP Paribas oczekują powrotu notowań EURPLN w okolice poziomu 4,50 w perspektywie końca br.

Dojdzie do olbrzymiego wzrostu kursu euro? Sprawdź długoterminową prognozę dla EURPLN i zobacz argumenty za aprecjacją tej pary walutowej  - 6

Argumenty za spadkiem kursu EURPLN

• Oczekiwania na zacieśnienie polityki monetarnej przez NBP
• Lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne w Polsce i ograniczenie rozwoju pandemii COVID-19
• Pozytywne rozwiązanie czynników ryzyka geopolitycznego w Europie i na świecie

Argumenty za wzrostem kursu EURPLN

Interwencje walutowe NBP, komentarze RPP odnośnie zbyt mocnego kursu walutowego
• Wyższe od oczekiwań dane dotyczące inflacji w Polsce
• Ucieczka kapitału z rynków rozwijających się w związku z awersją do ryzyka wywołaną np. przez czynniki geopolityczne w Europie i na świecie (np. koronawirus, ponowna eskalacja konfliktu handlowego USA-Chiny)

Dojdzie do olbrzymiego wzrostu kursu euro? Sprawdź długoterminową prognozę dla EURPLN i zobacz argumenty za aprecjacją tej pary walutowej  - 5


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk