• Odbierz prezent
dodatek solidarnościowy zasiłek dla bezrobotnych

W dniu dzisiejszym poinformowano, że Senat przegłosował podwyższenie dodatku solidarnościowego oraz zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1500 zł. Ustawa znów trafi do Sejmu.

 

18 czerwca Senat przyjął poprawki do ustawy o dodatku solidarnościowym, które przewidują podwyższenie kwoty świadczenia z 1400 zł do 1500 zł. Co więcej, zasiłek dla bezrobotnych, który zgodnie z ustawą miał być podwyższony do kwoty 1200 zł, również wzrośnie do kwoty 1500 zł. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało wszystkich obecnych 99 senatorów. Nikt nie głosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Ustawą znów zajmie się Sejm.

Dodatek solidarnościowy, zwany też w mediach „dudowym”, ma przysługiwać osobom, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę. Warunkiem uzyskania praw do świadczenia będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni. Dodatek jest przyznawany w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., a więc w tym czasie można składać o niego wnioski. Będzie on świadczeniem nieopodatkowanym, a składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe i zdrowotne) nie pomniejszają wysokości świadczenia. Opłaca je budżet państwa. Dodatek solidarnościowy jest zwolniony z potrąceń i egzekucji. Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym ZUS. Okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, więc nie będzie go skracał. Nie można obu tych świadczeń otrzymywać jednocześnie.

Zasiłek dla bezrobotnych ma wzrosnąć od 1 września 2020 r. do 1500 zł brutto. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowi, jak i pobierający już zasiłek. W pełnej wysokości będzie ona przysługiwać w pierwszych trzech miesiącach.

Dodatkowa poprawka precyzuje, że cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych, będzie otrzymywał dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem.

Czytaj także: Wyższy zasiłek dla bezrobotnych i dodatek solidarnościowy – co warto wiedzieć?

Jak wyglądają szczegóły zasiłku dla bezrobotnych i dodatku solidarnościowego? Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać te świadczenia?   4 czerwca sejm uchwalił ustawę o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych i dodatku solidarnościowym dla osób, które utraciły pracę w związku z pandemią koronawiru.. Czytaj
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych i dodatek solidarnościowy – co warto wiedzieć?

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk