• Odbierz prezent
dodatek solidarnościowy zasiłek dla bezrobotnych

20 czerwca została podpisana ustawa dotycząca dodatku solidarnościowego.

 

20 czerwca w sobotę poinformowano, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym, mającym na celu wsparcie osób, które utraciły pracę w wyniku sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa. Dodatek solidarnościowy wyniesie 1400 zł miesięcznie. Poinformowano, że „dodatek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego.” Aby otrzymać dodatek za czerwiec, należy złożyć wniosek do końca czerwca. Osoby zainteresowane otrzymaniem świadczenia muszą posiadać profil w PUE ZUS i złożyć przez niego wniosek.

Dodatek solidarnościowy będzie objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Składki na te ubezpieczenia będą finansowane w całości z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą dodatek solidarnościowy jest zwolniony z potraceń i egzekucji. Świadczenie to będzie również zwolnione z podatku dochodowego.

Od września natomiast wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych. Zgodnie z ustawą kwota zasiłku dla bezrobotnych zostanie podwyższona do 1200 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni, a w pozostałym okresie do 942,30 zł.

Ustawa dotycząca dodatku solidarnościowego wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a przepisy związane ze zmianą wysokości zasiłku dla bezrobotnych wejdą w życie z dniem 1 września 2020 r.

Czytaj także: Dodatek solidarnościowy i zasiłek dla bezrobotnych jednak nie w takiej wysokości, jak proponował Senat

19 czerwca Sejm odrzucił poprawki zaproponowane przez Senat. W efekcie nie będzie podwyżki dodatku solidarnościowego i zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1500 zł.   W piątek Sejm głosował nad poprawkami Senatu do ustawy o dodatku solidarnościowym. Zmiany te miały objąć podwyższenie dodatku oraz zas.. Czytaj
Dodatek solidarnościowy i zasiłek dla bezrobotnych jednak nie w takiej wysokości, jak proponował Senat


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk