• Odbierz prezent
Dobry tydzień dla polskiego złotego - solidne umocnienie PLN. Wzrost cen w strefie euro coraz szybszy
fot. freepik.com

W tym tygodniu na zmiany kursu wspólnej waluty miały wpływ wyniki inflacji w strefie euro. Według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych roczna dynamika cen przyspieszyła z 2,2% w lipcu do 3% w sierpniu. Poziom cen wzrósł o 0,4% w ujęciu miesięcznym. Największy udział w tym wzroście mają Niemcy, gdzie ceny są o 3,4% wyższe niż rok temu. Sytuacja ta może również wpłynąć na decyzje EBC. Według szacunków, ceny wzrosną w tym roku tylko o 1,9%. Szanse, że ​​EBC zacznie zacieśniać politykę pieniężną już w przyszłym tygodniu są niskie.

Jednak nawet zmiana retoryki może mieć wpływ na kurs euro czy złotego. Ponadto, jeśli EBC długofalowo utrzyma stopy procentowe na poziomie zerowym i złagodzi je ilościowo, możliwości zacieśniania polityki pieniężnej przez NBP są ograniczone, gdyż istnieje ryzyko znacznego umocnienia złotego i obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki w UE.

Warto również wspomnieć o ostatecznych wynikach PKB w zestawieniu rocznym za II kwartał. Zostały one zrewidowane w górę o 0,2% do 11,1%. W połączeniu z dobrymi wskaźnikami wyprzedzającymi, takimi jak PMI, pomogły one poprawić fundamenty polskiej waluty.

W tym tygodniu złoty się umocnił i w piątek rano wynosił 4,52 PLN/EUR. Kurs eurodolara wzrósł do 1,188 USD/EUR. Umocnienie euro było prawdopodobnie spowodowane skutkami inflacji w strefie euro, która może skłonić EBC do zacieśnienia polityki pieniężnej. Na kurs mogły mieć wpływ również gorsze wyniki amerykańskiego rynku pracy. To z kolei może zniechęcić Fed do zacieśnienia polityki pieniężnej.


Akcenta

AKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.
AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).
AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 7 krajach Europy: w Czechach, Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk