• Odbierz prezent
Dobry początek roku, ale teraz może być coraz ciężej – spółka K2 Holding i najważniejsze informacje z ostatniego okresu
fot. materiał własny

Po mocnym pierwszym kwartale podnosimy naszą cenę docelową o 3 PLN na akcję do 38 PLN, ale podtrzymujemy rekomendację Trzymaj. Świetne wyniki Fabrity, które zaraportowało ponad 30% dynamiki przychodów operacyjnych i równie mocny wzrost zysku operacyjnego poprawia nasze postrzeganie spółki na tle innych przedstawicieli segmentu software house z GPW, gdzie widoczne jest wyhamowanie organicznego tempa wzrostu i presja na marże.

 

 

Do drugiego kwartału podchodzimy nieco ostrożniej, biorąc pod uwagę wymagającą dla Fabrity bazę z zeszłego roku (2Q był najbardziej zyskownym kwartałem dla spółki w 2022 roku) oraz mniej korzystne kursy walutowe, z umocnieniem PLN, co w krótkim okresie w naturalny sposób wpływa na rentowność przychodów z zagranicy. Sądzimy, że trudniej będzie o poprawę wyniku w 2Q, ale liczymy na powrót do wyższych dynamik w drugim półroczu. Klienci Fabrity są w wielu przypadkach w małym stopniu zależni od wahań koniunktury. Oprócz Frontexu wiele kontraktów to projekty o kilkuletnim horyzoncie, co powinno niwelować wpływ spowolnienia w sektorze na wyniki spółki. Jednocześnie łatwiejsza stała się rekrutacja pracowników. Fabrity zwiększyło zespół o blisko 30 osób w pierwszym kwartale, w stosunku do 220 na koniec 2022.

Dobry początek roku, ale teraz może być coraz ciężej – spółka K2 Holding i najważniejsze informacje z ostatniego okresu  - 1

 

 

Dywidenda

Propozycja wypłaty 4,0 PLN na akcję przewyższa nieznacznie kwotę 3,2 PLN, o której wspominał zarząd na poprzedniej konferencji jako dolnej granicy przedziału wynikającego z polityki dywidendy. Kwota jest zbliżona do gotówki netto jaką spółka miała na koniec 1Q’23 i razem z 8,4 PLN na akcję wypłaconych w poprzednim roku prawdopodobnie kończy okres ponadprzeciętnej dystrybucji, przynajmniej do czasu kiedy (jeśli) sprzedany zostanie biznes marketingu.

Dobry początek roku, ale teraz może być coraz ciężej – spółka K2 Holding i najważniejsze informacje z ostatniego okresu  - 2

 

PerfectBot wykorzysta potencjał modeli GPT

Obecnie spółka przebudowuje produkt, żeby wykorzystać w pełni potencjał modeli GPT, a w drugim kwartale planuje zwiększyć liczbę klientów z USA testujących PerfectBota GPT (kilkanaście podmiotów). Rozpoczęcie komercjalizacji przewidziane jest na 3Q23.

Dobry początek roku, ale teraz może być coraz ciężej – spółka K2 Holding i najważniejsze informacje z ostatniego okresu  - 3

Dobry początek roku, ale teraz może być coraz ciężej – spółka K2 Holding i najważniejsze informacje z ostatniego okresu  - 4

 

Prognoza wyników

Prezentujemy przekształcone wyniki roczne za lata 2021-22 i w okresie prognozy z segmentem marketingu w działalności zaniechanej, co oznacza, że na przychody i wynik operacyjne wpływa praktycznie tylko biznes Fabrity. Zakładamy, że w tym roku trudniej będzie pozyskiwać nowych klientów z uwagi na słabość całego rynku i w konsekwencji oczekujemy, że wzrost przychodów spowolni z +26% r/r w 2023 do +16% w 2024, przy zbliżonej marży operacyjnej. Wypłata dywidendy w 4Q obniży przychody finansowe w kolejnych kwartałach, co wpłynie na mniejszy od EBITu wzrost wyniku netto w 2023 r. Poniżej EBIT zakładamy pozytywną kontrybucję segmentu marketingu w wysokości 1,9mln PLN w 2023 roku i 1,8mln PLN w 2024, zysk mniejszości Fabrity (1,1mln PLN i 1,3mln PLN) oraz około 0,5mln PLN straty rocznie z udziałów w PerfectBot.

 

Zobacz także: Akcje BioMaxima: czy warto? Analitycy DM BOŚ analizują

 

Dobry początek roku, ale teraz może być coraz ciężej – spółka K2 Holding i najważniejsze informacje z ostatniego okresu  - 5

Dobry początek roku, ale teraz może być coraz ciężej – spółka K2 Holding i najważniejsze informacje z ostatniego okresu  - 6

Dobry początek roku, ale teraz może być coraz ciężej – spółka K2 Holding i najważniejsze informacje z ostatniego okresu  - 7

 

Wycena

Nasza cena docelowa bazuje po połowie na wycenie DCF (36,3 PLN) oraz sum-of-the-parts (39,2 PLN). W wycenie sum-of-the-parts bazujemy na polskiej grupie porównawczej dla Fabrity, wycenie z ostatniej rundy finansowania pomniejszonej o dyskonto 10% dla PerfectBota oraz docelowych wskaźnikach EV/EBITDA i EV/EBIT dla marketingu.

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk