• Odbierz prezent
Dobre wyniki finansowe PZU - kurs zdecydowanie w górę
Z artykułu dowiesz się:

- o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej PZU S.A.
- o reakcji rynku na wyniki podane przez PZU
- o decyzji KNF w sprawie nowego prezesa

Dziś, o godzinie 7:00 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. opublikowała raport kwartalny swojej grupy kapitałowej. Sprawdźmy jakie wyniki osiągnął największy ubezpieczyciel na krajowym rynku oraz jak na informację o tych wynikach zareagowali inwestorzy.

 

Wynik finansowy PZU

Grupa Kapitałowa PZU S.A. zakończyła I kwartał 2017 r. z wynikiem nieznacznie powyżej 1 mld zł. To wzrost o ponad 80% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na akcjonariuszy jednostki dominującej przypadło 940 mln zł. To wzrost o ponad 90% w stosunku do I kwartału 2016 r. Spółka poinformowała, że po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, wynik netto wzrósł o 37,1% w stosunku do roku 2016.

Zwrot z kapitału własnego PZU

Jak informuje spółka, wskaźnik  zwrotu z kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,9%, co jest wynikiem o 12,9 punkta procentowego wyższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Majątek i zobowiązania spółki

Suma bilansowa Grupy zwiększyła się o niemal 18,5 mld zł rdr oraz ponad 1 mld zł w stosunku do końca IV kwartału 2016 r.

 

Po stronie pasywów zauważyć można znaczący wzrost udziałów niekontrolujących (spółek zależnych) w całości kapitałów własnych grupy w stosunku do I kwartału 2016 r. Wynika to w dużej mierze z połączenia Alior Banku z wydzieloną cześcią Banku BPH w IV kwartale ubiegłego roku.

 

Rezerwy i zobowiązania wielokrotnie przewyższają posiadany kapitał własny, jednak wynika to ze specyfiki działalności zakładu ubezpieczeń, w związku z czym nie można stosować do oceny zadłużenia Grupy takich samych kryteriów jak w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, czy handlowych.

 

Zachęcam (przede wszystkim inwestorów długoterminowych) do zapoznania się z całością skonsolidowanego raportu PZU za I kwartał br. (1/2017 QSR).

 

Reakcja rynku na dane PZU

Rynek akcji zareagował bardzo entuzjastycznie na wyniki finansowe PZU. Około godz. 10:00 kurs był wyższy o około 2% w stosunku do kursu otwarcia.

 PZU kurs - 17-05-2017

 

Warto zwrócić uwagę na to, że dzisiejszy dzień przynosi historycznie najwyższy kurs akcji PZU.

 

PZU historycznie 17-05-2017

 

Nowy prezes

Dodatkowo, wpływ na kurs akcji PZU może mieć wyrażenie przez KNF zgody na powołanie Pawła Surówki na stanowisko prezesa zarządu spółki (źródło: rp.pl).


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk