• Odbierz prezent
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” - Wideokomentarze GPW

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN2021”) weszły w życie 1 lipca 2021 r. Do 31 lipca 2021 r. spółki z Głównego Rynku GPW powinny były opublikować informację o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego Z uwagi na to, że wskazany w uchwale Rady Giełdy termin przypadł na sobotę, to stosując analogię do przepisów określających terminy realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki giełdowe, przyjęto, że termin na przekazanie informacji o stanie stosowania zasad Dobrych Praktyk 2021 upływa 2 sierpnia 2021 r.

Miesiąc temu, 1 lipca 2021 r., weszły w życie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN2021”). Nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego to odpowiedź m.in. na pytania: jak dobrze komunikować się z rynkiem? Jak sprawnie zarządzać spółką giełdową? I jak efektywnie ją nadzorować?

– Mamy nadzieję na zwiększenie zainteresowania tematyką Dobrych Praktyk, na swego rodzaju modę na ład korporacyjny w spółkach giełdowych. Wszystkie nowe elementy, które wprowadziliśmy do Dobrych Praktyk: związane z ESG, związane z zapewnieniem należytych praw akcjonariuszom, czy z dobrą komunikacją ze spółką, będą budować coraz lepszą pozycję spółki na rynku - powiedziała Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów GPW, przewodnicząca Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego działającego przy GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych. - Moda na Dobre praktyki spowoduje, że tematyka corporate governance
w spółce giełdowej zacznie pojawiać się również w raportach analitycznych. Tym celom ma służyć nowe narzędzie pokazujące jak spółki raportują, jakie wyjaśnienia zamieszczają w przypadku niestosowania zasad oraz jak plasują się na tle innych spółek w danym sektorze czy w danym segmencie –
dodała.

Wśród nowych elementów, które pojawiły się w nowych Dobrych Praktykach znalazły się zagadnienia ESG, które – jak podkreślają eksperci – odgrywają coraz większą rolę: - Spółki, które nie będą potrafiły dostosować się do agendy ESG, nie będą zarządzały ryzykami klimatycznymi i społecznymi związanymi
z ładem korporacyjnym, mogą mieć trudności i być narażone na straty, ponieważ w długim okresie będą miały trudności z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. Takie spółki mogą też być niżej wyceniane, mieć trudności z uzyskaniem kontraktorów i partnerów w łańcuchu dostaw czy klientów, którzy są coraz bardziej świadomi, a wreszcie talentów, pracowników –
podkreśliła dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Profesor SGH, Przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku i Członek Rady Nadzorczej Budimex, Ghelamco oraz KA Światowego Programu Żywnościowego. – W opinii publicznej coraz częściej pojawiają się dyskusje dotyczące ryzyk klimatycznych. Może się to przełożyć, zwłaszcza w pewnych branżach, na popyt klientów. Błędem jest zatem myślenie, że nie ma bezpośredniego związku między wynikami finansowymi spółki a ryzykami klimatycznymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym – dodała.

Szczegółowe informacje dotyczące Dobrych Praktyk dostępne są na stronie internetowej GPW:

W dalszym ciągu zapraszamy również do zadawania pytań, przesyłając je na adres dobrepraktyki@gpw.pl. Zachęcamy też do analizy informacji publikowanych przez spółki giełdowe, poprzez Skaner Dobrych Praktyk Spółek Notowanych.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube.

***

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

W czerwcu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 1 172,8 mln zł.
Na koniec czerwca br. na Głównym Rynku notowane były akcje 426 firm (379 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 365 spółek (361 krajowych i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl


GPW w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk