• Odbierz prezent
Dobre dane z gospodarki! Poprawa w trzecim kwartale br.
Z artykułu dowiesz się:

  • o szacunkach GUS dotyczących PKB,
  • dlaczego III kwartał 2020 przyniósł poprawę. 

Według drugiego szacunku GUS spadek PKB w Polsce w Q3’20 wyniósł -1.5%r/r wobec pierwotnego szacunku na poziomie -1.6%r/r. Spośród składowych PKB:

  • popyt krajowy – spadł o 3.2%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła +0.4%r/r, a dynamika inwestycji -9.0%r/r
  • popyt zagraniczny – eksport wzrósł o 2.0%r/r, zaś import spadł o 1.0%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB był dodatni i wyniósł 1.7pp wobec dodatniego wkładu na poziomie 1.1pp w Q2’20.

Wnioski: Według drugiego szacunku GUS tempo spadku PKB w trzecim kwartale br. było nawet nieco mniejsze niż wskazywały na to wstępne wyliczenia i wyniosło 1.5%r/r. Jest to spadek istotnie mniejszy w porównaniu do zanotowanego podczas lockdownu w drugim kwartale br. Do poprawy sytuacji przyczyniła się przede wszystkim konsumpcja gospodarstw domowych, która po głębokim spadku wiosną wzrosła w trzecim kwartale br. o 0.4%r/r, a także konsumpcja publiczna (wzrost o 3.4%r/r) i odbicie eksportu (wzrost o 2.0%r/r). Gospodarstwa domowe, po okresie izolacji i po otwarciu sklepów, realizowały w trzecim kwartale zaległości zakupowe. Pozytywnie wpływał na to także brak gwałtownego wzrostu bezrobocia, a zatem i mniejsze obawy o sytuację finansową w porównaniu z okresem tuż po wybuchu pandemii koronawirusa. Otwarcie gospodarki pozytywnie wpłynęło także na inwestycje, które wprawdzie nadal w trzecim kwartale spadały, ale spadek ten nieco się zawęził.

Choć trzeci kwartał przyniósł oczekiwaną poprawę w gospodarce, koniec roku performuje niestety znowu gorzej. Druga fala zachrowań na COVID-19, silniejsza od przewidywań, najpierw skłoniła gospodarstwa domowe w październiku do samoograniczenia konsumpcji (na co wskazuje chociażby spadek sprzedaży detalicznej towarów w tym okresie), a następnie zaowocowała wprowadzeniem ponownych obostrzeń w aktywności gospodarczej, w tym m.in. zamknięciem w listopadzie szkół, galerii handlowych, czy sklepów meblowych. Poluzowanie restrykcji w samym końcu listopada oraz zbliżający się okres świąt Bożego Narodzenia, zapewne poprawią statystyki handlu, niemniej jednak należy spodziewać się ponownego pogłębienia spadku inwestycji. Dla tych ostatnich kluczowa jest niepewność, która generalnie od marca jest bardzo duża, a w ostatnim czasie jeszcze bardziej się nasiliła. Dynamika PKB w czwartym kwartale nie będzie już tak „dobra” jak w trzecim kwartale, ale pocieszeniem może być to, że nie będzie również tak zła jak w drugim kwartale br. Spadek wyniesie prawdopodobnie około 3-4%r/r. Tym samym w całym 2020 r. tempo spadku PKB wyniesie ok. 3.3%, w roku 2021 natomiast jest szansa na wzrost o ok. 3.0%. Tutaj warunkiem koniecznym jest jednak co najmniej dużo łagodniejszy niż w 2020 r. przebieg pandemii koronawirusa i oczywiście brak kolejnych lockdownów.


Monika Kurtek

Główny ekonomista, Bank Pocztowy

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk