• Odbierz prezent
Vindexus
Z artykułu dowiesz się:

- O wynikach finansowych Giełdy Praw Majątkowych Vindexus

Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

Przychody z działalności operacyjnej wzrosły z ponad 26,3 mln zł do w I półroczu 2016 r. do ponad 30,7 mln zł w I półroczu 2017 r.

Zysk netto zwiększył się z ponad 7,9 mln zł do w I półroczu 2016 r. do niemal 9,7 mln zł w I półroczu 2017 r. Na jedną akcje przypadało odpowiednio 0,68 zł oraz 0,84 zł zysku.

Całkowite dochody zwiększyły się z ponad 6,7 mln zł do w I półroczu 2016 r. do niemal 12,3 mln zł w analogicznym okresie 2017 r.

Przepływy finansowe z działalności operacyjnej i finansowej były dodatnie, natomiast z działalności inwestycyjnej ujemne. Skutkiem tych przepływów było zwiększenie stanu środków pieniężnych o niemal 34,5 mln zł  w I półroczu 2017 r.

Kurs akcji Spółki zyskuje 1,18 % około godziny 11:30.

Kurs akcji Vindexus 12-09-2017

 

Akcje Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka prowadzi działalność w sektorze zarządzania wierzytelnościami.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk