• Odbierz prezent
Do tej pory za filmy się płaciło. Tym razem może być inaczej

Obecnie na platformie Crowdway trwa kampania crowdfundingowa, której celem jest pozyskanie środków na produkcję filmu „Rój”. Będzie to pierwsza w Polsce produkcja pełnometrażowa, której finansowanie odbywa się poprzez crowdfunding udziałowy. Niewątpliwie jest to ciekawa propozycja dla inwestorów, gdyż oprócz satysfakcji i nagród rzeczowych, mogą liczyć także na wymierne korzyści. Chociaż finansowanie filmów za pomocą crowdfundingu było znane w Polsce już wcześniej, jest to pierwsze takie przedsięwzięcie, w którym inwestorzy będą mogli także wziąć udział w podziale zysków.

 

Spółka FILM RÓJ SA w kampanii crowdfundingowej zamierza pozyskać 1,93 mln zł. Inwestorzy mogą nabyć akcje serii B. Akcje serii A należą do aktorów i twórców filmu. Inwestorzy społecznościowi obejmą 50% udziałów w spółce, co po raz pierwszy będzie miało miejsce na polskim rynku. Akcje serii B, a więc należące do inwestorów crowdfundingowych, będą uprzywilejowane – po zakończeniu dystrybucji filmu uzyskają oni środki z podziału majątku spółki jako pierwsi. Jedna akcja kosztuje 1,93 zł. Minimalna kwota inwestycji to 386 zł (200 akcji).

Premiera filmu jest planowana na jesień 2021 r.. W styczniu 2024 r. przewidywane jest zakończenie projektu i rozpoczęcie procesu likwidacji spółki. Zakładany termin wypłaty środków to I kwartał 2025 r.

Z pozyskanych środków 83% (1,6 mln zł) zostanie przeznaczone na produkcję filmu, 13% na jego promocję (260 tys. zł), a pozostałe 4% pokryją koszty stałe, takie jak obsługa prawna, księgowa i logistyczna projektu.

Paweł Komar - członek Rady Nadzorczej Film RÓJ SA wyjaśnił, że próg rentowności dla inwestorów crowdfundingowych zostanie osiągnięty już przy widowni wynoszącej 250 tysięcy, przy osiągnięciu 500 tys. widzów zwrot z inwestycji powinien wynieść 50%, a gdyby film obejrzał milion widzów stopa zwrotu wyniosłaby już 150% zainwestowanego kapitału. Potencjalne przychody ze sprzedaży biletów i związany z nimi zwrot inwestycji przedstawia poniższa tabela:

Przychody

Źródło: materiały informacyjne FILM RÓJ SA na platformie Crowdway

 

Oprócz emisji w kinach spółka planuje też obecność filmu na platformach VOD i dystrybucję zagraniczną. Dystrybucja filmu przez VOD jest szczególnie istotna, gdyby sytuacja związana z pandemią koronawirusa nadal się przedłużała. Warto wspomnieć tutaj o dużej popularności filmu „Sala Samobójców. Hejter” na platformach VOD. Premiera filmu miała miejsce na krótko przed zamknięciem kin w marcu.

 

Biorąc pod uwagę szacunki spółki, warto spojrzeć dla porównania na liczbę widzów w kinach na poszczególnych polskich filmach ostatnich lat.

Tabela 1

Oprócz akcji i przyszłych zysków inwestorzy mogą też liczyć na dodatkowe nagrody, takie jak dostęp do grupy na Facebooku poświęconej nowościom związanym z filmem, grafika z podziękowaniem, umieszczenia imienia i nazwiska inwestora w końcowych napisach filmu, bilety do kina na seans filmu, plakaty, a przy większych kwotach także m. in. limitowane artefakty, obecność przy realizacji filmu, sesje zdjęciowe, obecność na pokazie przedpremierowym.

 

O czym opowiada film?

Film „Rój” jest thrillerem w reżyserii Bartka Bali. W rolach głównych zobaczymy Romę Gąsiorowską i Eryka Lubosa. Film opowiada historię o rodzinie, która nie odnajduje się we współczesnym świecie pełnym pośpiechu i pogoni za karierą. Aby uciec od „miejskiej dżungli”, rodzice podejmują decyzję, by wraz z dorastającymi dziećmi rozpocząć życie poza cywilizacją i zawalczyć o upragnioną wolność. Podjęte wyzwanie okaże się jednak bardziej ekstremalne niż się spodziewali. Film ukazuje zmagania człowieka z naturą i samym sobą. Istotne są także relacje między głównymi bohaterami.

 

„Rój” w pytaniach i odpowiedziach

1. Jak wygląda strona formalna oferty?

Paweł Komar, członek Rady Nadzorczej Film RÓJ SA:

W celu realizacji projektu, czyli produkcji i wprowadzenia do dystrybucji filmu „RÓJ” stworzyliśmy spółkę celową w formie prawnej spółki akcyjnej: Film RÓJ SA. Akcjonariuszami akcji serii A są członkowie ekipy produkcyjnej – twórcy filmu oraz aktorzy. W kampanii crowdfundingowej na platformie Crowdway.pl promowana jest oferta akcji serii B obejmą nowi inwestorzy społecznościowi. Będę to akcje imienne, uprzywilejowane w ten sposób, że akcjonariusze serii B jako pierwsi uzyskają środki z podziału majątku spółki po zamknięciu dystrybucji filmu.

Co istotne, inwestorzy w kampanii crowdfundingowej będą mogli objąć aż 50 proc. akcji i tym samym udziałów w zysku spółki. To precedens na polskim rynku. W większości kampanii crowdinvestingowych na polskim rynku kapitał obejmowany przez inwestorów rozproszonych nie przekraczał 20%, a mówimy tu o projekcie, który zamknie się w określonym czasie, a nie spółce rozwijającej się, bez określonego horyzontu czasowego.

2. Cele emisji - co i za co?

Łukasz Siódmok, prezes zarządu Film RÓJ SA:

Oczekiwana przez nas wartość emisji akcji serii B to 1,93 mln zł. Jest to kwota, na którą oszacowaliśmy całkowity budżet produkcji, promocji i dystrybucji filmu. Pozyskane środki przeznaczymy 1,6 mln zł, czyli 83 proc. zbiórki na produkcję filmu. Ta kwota obejmuje sprzęt, koszty planu, postprodukcji i wynagrodzenia dla ponad 60 realizatorów projektu. Jesteśmy na finiszu rozmów z jednym z wiodących dystrybutorów filmowych w Polsce, który zapewni nam promocję „ROJU”. Mimo to, postanowiliśmy w kampanii pozyskać dodatkowy budżet na marketing, by wesprzeć m.in. działania dystrybutora i jeszcze silniej zaistnieć w świadomości potencjalnych widzów. Przyjęliśmy, że powinna to być kwota 260 tys. zł, czyli 13 proc. wartości emisji akcji. Pozostałe 4 proc., tj. 70 tys. zł pokryje na koszty stałe podmiotu, takie jak obsługa prawna, księgowa oraz logistyczna projektu.

3. Jak spółka wygeneruje przychód i zysk?

Łukasz Siódmok, prezes zarządu Film RÓJ SA:

Zyskiem spółki i tym samym naszych inwestorów jest dochód ze sprzedaży biletów kinowych w kinach sieciowych i studyjnych na terenie całego kraju oraz emisji filmu w kanałach VOD. Zamierzamy też podjąć starania o dystrybucję zagraniczną.

Przy założeniu dochodu ze sprzedaży biletów na poziomie 7,75 zł, próg rentowności dla inwestorów crowdfundingowych zostanie osiągnięty już przy widowni wynoszącej 250 tysięcy. Dla porównania, w 2019 roku taką oglądalność w kinach osiągnął film na 85. miejscu rankingu produkcji krajowych i zagranicznych dystrybuowanych w Polsce.

W projekcji finansowej przyjęliśmy bardzo ostrożne założenia co do wielkości widowni. Natomiast komercyjnie stawiamy sobie za cel osiągnięcie widowni na poziomie pół miliona do miliona widzów w kinach. Przy osiągnięciu 500 tys. widzów zwrot z inwestycji dla inwestorów crowdfundingowych powinien wynieść już 50 proc., a przy 1 milionie aż 150 proc. zainwestowanego kapitału.

Jak pokazuje historia światowego kina, trudno jest przewidzieć wynik komercyjny filmu, jednak na podstawie choćby wyników ubiegłego roku, oceniam, że nasze projekcie finansowe są realne. Dla przykładu w 2019 roku tuż po zagranicznych produkcjach „Król Lew” (2,52 mln sprzedanych biletów) i „Kraina Lodu II” (2,46 mln), trzecie miejsce z wynikiem 2,4 mln widzów kinowych uzyskał polski film „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”. Piąte miejsce zajęła „Polityka” Patryka Vegi, a dziesiątkę zamknął film „Boże Ciało”. Na komedię romantyczną „Całe szczęście” z Romą Gąsiorowską w roli głównej, wybrało się 484 745 osób.

„RÓJ” to pełnometrażowy thriller. Ten format daje szerokie możliwości dystrybucji oprócz kin, także serwisy subskrypcyjne czy emisję telewizyjną, których nie uwzględniliśmy na tym etapie w projekcjach finansowych, choć obecność na platformach VOD jest dla nas równie istotnym, jak sale kinowe kanałem dystrybucji filmu. Daje ona możliwość istotnego zwiększenia potencjalnego zysku oraz wyższą elastyczność strumienia przychodów przy stale rosnącej liczbie widzów w Polsce w tym kanale rozrywki. Dystrybucję filmu w kinach planujemy na jesień 2020 roku, jednak w VOD widzimy potencjał zwiększenia bezpieczeństwa zwrotu z inwestycji nawet w warunkach przedłużenia lockdownu ponad okres, który moglibyśmy zakładać w najmniej sprzyjających scenariuszach COVID.

4. Zwrot z inwestycji

Paweł Komar, członek Rady Nadzorczej Film RÓJ SA:

W związku z charakterem całego przedsięwzięcia, czyli stworzeniem spółki celowej do realizacji filmu i uprzywilejowaniem akcji serii B, nie bierzemy pod uwagę wypłaty dywidendy w trakcie projektu ani wykupu akcji od inwestorów. Inwestorzy zrealizują zwrot z inwestycji przez likwidację spółki celowej, a nastąpi to zgodnie z polskim prawem po roku od otwarcia procesu likwidacji podmiotu.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Inwestorzy są uprzywilejowani, co oznacza, że do wysokości wpłaconych kwot, to inwestorzy jako pierwsi uzyskają środki z podziału majątku Spółki. Nadwyżka ponad wniesione wkłady inwestorów i twórców będzie podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkich akcjonariuszy spółki.

Co bardzo istotne, zgodnie ze statutem Film RÓJ SA, oferowane akcje serii B, są uprzywilejowane co do pierwszeństwa podziału majątku spółki. Oznacza to, że aż do wysokości wniesionych wkładów jako pierwsi zwrot wpłaconego kapitału otrzymają crowdinwestorzy. W drugiej kolejności zyski pokryją wkład twórców, a następnie nadwyżka zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkich akcjonariuszy spółki

 5. Wyjście z inwestycji / zakończenie projektu

Paweł Komar, członek Rady Nadzorczej Film RÓJ SA:

Spółka Film RÓJ SA została utworzona jako spółka celowa, której zadaniem jest produkcja i wprowadzenie do dystrybucji filmu w kinach i kanale VOD. Została zawiązana na czas określony, do 31 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że po tym terminie realizacja projektu zostanie formalnie zakończona i rozpocznie się proces likwidacji podmiotu. Proces likwidacji spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Wymaga on w szczególności zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego, sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz dwukrotne ogłoszenie o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z polskim prawem, podział majątku spółki, czyli wypłata zysku dla akcjonariuszy, będzie mógł nastąpić po upływie roku od ogłoszenia likwidacji.

Stworzenie spółki celowej do realizacji konkretnego filmu zapewnia transparentność transakcji dla naszych inwestorów. W przypadku kolejnych produkcji filmowych będą to kolejne, odrębne podmioty.

 

Crowdfunding filmowy do tej pory

Pozyskiwanie środków na finansowanie przedsięwzięć artystycznych na platformach crowdfundingowych od kilku lat cieszy się dużą popularnością. Za granicą sfinansowano w ten sposób już wiele filmów. Najwięcej zbiórek odbywa się na platformach Kickstarter i Indiegogo. Liczba filmów sfinansowanych na obu tych platformach jest liczona w setkach. Najbardziej znane filmy sfinansowane za pomocą crowdfundingu na zagranicznych platformach przedstawia poniższa tabela:

Tabela2

Warto zwrócić tu uwagę  na film „Veronica Mars” – kryminał oparty na wcześniejszym serialu w reżyserii Roba Thomasa z Kristen Bell w roli głównej. Planowana kwota zbiórki na Kickstarterze wynosiła 2 mln zł, jednak twórcom udało się pozyskać niemal trzykrotnie więcej. Film zarobił 3 485 127 USD.

Jednym ze słynniejszych filmów jest też „Wiek głupoty” (The Age of Stupid) – dokument z 2009 r. w reżyserii Franny Armstrong przedstawiający zmiany klimatyczne na Ziemi oraz potencjalną naszą przyszłość w 2055 r. Szacowano, że w samym 2009 r. film zarobił 346 176 USD.

Babadook to natomiast australijski horror psychologiczny, będący debiutem reżyserskim Jennifer Kent. Przy całkowitym budżecie 2 mln USD film zarobił 10,3 mln USD.

 

W Polsce pierwszym filmem sfinansowanym dzięki internautom była komedia romantyczna ”Wszystko”. Twórca filmu – Artur Wyrzykowski pozyskał środki dzięki swej stronie internetowej poświęconej filmowi (wszystko.net). Główne role zagrali znani aktorzy: Mateusz Banasiuk, Marta Żmuda Trzebiatowska, Antoni Pawlicki i Michał Koterski. Premiera filmu miała miejsce w 2009 r. Dzięki crowdfundingowi udało się pozyskać 48 306 zł, a film zobaczyło około 200 tysięcy osób.

Od tej pory coraz więcej projektów filmowych zaczęło pojawiać się na platformach crowdfundingowych. Jak do tej pory znacząca część zbiórek odbyła się na platformach Wspieram.to, WspieramKulture i Polakpotrafi.pl. Są to przeważnie filmy dokumentalne i niszowe produkcje.

Na tym tle niewątpliwie wyróżnia się „Rój”, który stanowi połączenie przedsięwzięcia filmowego z crowdfundingiem udziałowym. W momencie pisania artykułu do końca zbiórki pozostało 7 dni. Jak do tej pory pozyskano kwotę 1 409 801 zł od 238 inwestorów.

 

Źródła:

Materiały informacyjne FILM RÓJ SA

Crowdway.pl

https://filmdaily.co/obsessions/movies-you-didnt-know-were-crowdfunded/

https://www.studiobinder.com/blog/kickstarter-film-projects/

Agnieszka Mruk „Zrób sobie film, czyli o idei crowdfundingu” (polishdocs.pl)

wszystko.net/

https://kultura.gazeta.pl/kultura/7,114438,25555434,kolejny-rekordowy-rok-w-polskich-kinach-ktore-filmy-mialy-najwieksza.html

 

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk