• Odbierz prezent
DM PKO BP rekomenduje kupno akcji GPW

Analitycy DM PKO BP podtrzymali rekomendacją Kupuj dla akcji GPW. Podnieśli przy tym cenę docelową z 43,30 PLN do 51,70 PLN. Dziś na otwarciu sesji za jedną akcję spółki płaciliśmy 46,41 PLN.

 

Pozytywna ocena DM PKO BP związana jest z oczekiwaniami poprawy zysku brutto spółki.

„Wzrost obrotów na rynku akcji (+38% r/r od początku roku) przełoży się na wzrost przychodów (zakładamy +8% r/r w całym 2017). Przy zachowaniu umiarkowanej dyscypliny kosztowej powinno przełożyć się to poprawę oczyszczonego zysku brutto o 13% r/r.” – napisano w raporcie.

 

Analitycy DM BOŚ dostrzegają szanse dla spółki, związane ze zmianami regulacyjnymi w segmencie towarowym, oraz szanse i wyzwania związane z rynkiem finansowym:

„Widzimy realne szanse na zmiany regulacyjne w prawie energetycznym mogące przełożyć się na wzrost przychodów. Potencjalne zmiany to zwiększenie obowiązku handlu energią eklektyczną na rynku regulowanym oraz wyższe wymogi umarzania zielonych certyfikatów.” – czytamy w raporcie DM PKO BP. „Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w segmencie finansowym. Z jednej strony reforma systemu emerytalnego może przełożyć się na „uwolnienie” free-floatu (OFE posiadają ok. 42% free float’u na GPW podczas gdy ich udział w obrotach wynosi zaledwie 4%). Z drugiej strony, regulacje MIFID II mogą spowodować większą presję domów maklerskich na obniżanie opłat giełdowych.”

 

GPW

gpw

 

Rekomendacje stosowane przez DM PKO BP

  • Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej 10% potencjał wzrostu kursu
  • Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%
  • Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu
  • Rekomendacje mogą być opatrzone dodatkiem SPEKULACYJNIEoznaczającym, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem.

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk