• Odbierz prezent
DM PKO BP podnosi rekomendację dla Pekao do KUPUJ

Analitycy DM PKO BP podnieśli rekomendację dla Pekao z TRZYMAJ do KUPUJ z ceną docelową 145 PLN. Dziś na otwarciu za akcję Pekao płaciliśmy 127,75 PLN.

 

Poszukiwacze zaginionej premii

Analitycy, podnosząc rekomendację dla Pekao mieli na uwadze pozycję kapitałową i wysokie dywidendy.

Pekao jest obecnie wyceniane na poziomie 15x oczyszczone zyski w 2018 i 13x w 2019, tj. na poziomie zbliżonym do grupy porównawczej. Naszym zdaniem Pekao zasługuje na premię w wycenie z uwagi na brak walutowych kredytów hipotecznych, silną pozycję kapitałową (CET1 18%) oraz wysokie dywidendy (oczekiwana stopa dywidendy ok. 6-7%).

W naszych prognozach wydłużamy okres wypłaty wysokich dywidend (wskaźnik wypłaty 90%+) przez Pekao o jeden rok (do 2019), głównie z uwagi na podjęte działania optymalizujące wymóg kapitałowy (ryzyko kontrahenta, CVA, ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne) oraz spodziewaną niższą efektywną wagę ryzyka dla kredytów hipotecznych denominowanych w PLN (pozytywny wpływ na CET1 +0.6pp, najwięcej spośród polskich banków).

Pekao 

FXMAG akcje dm pko bp podnosi rekomendację dla pekao do kupuj pekao dm pko bp 1

Rekomendacje stosowane przez DM PKO BP

  • Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej 10% potencjał wzrostu kursu
  • Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%
  • Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu
  • Rekomendacje mogą być opatrzone dodatkiem SPEKULACYJNIEoznaczającym, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - polski bank założony w 1929 r. 

 


Estera Włodarczyk

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się stosunkami gospodarczo-politycznymi oraz ich wpływem na światową ekonomię.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk