• Odbierz prezent
DM Pekao zniknie z listy ostrzeżeń publicznych KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego dokonała dziś korekty wpisu na listę ostrzeżeń publicznych dotyczącego DM Pekao. Wygląda na to, że wkrótce dom maklerski może zniknąć z czarnej listy KNF.

 

Pod koniec 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Dom Maklerski Pekao - wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Banku Polska Kasa Opieki S.A. Wpisu dokonano w związku z zawiadomieniem z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - wyłącznie w zakresie wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia KNF w okresie co najmniej od stycznia 2012 r. do kwietnia 2012 r.

 

Wpis tak znanej marki na listę ostrzeżeń był czymś niezwykłym, gdyż zazwyczaj trafiają na nią podmioty o wątpliwej reputacji. Wpisując DM Pekao na listę ostrzeżeń, Komisja zastrzegła, że wpisanie na listę ostrzeżeń nie jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa. Wskazała również, iż nie może odstąpić od obowiązku dokonania publikacji nazwy danego podmiotu na liście ostrzeżeń nawet wówczas, gdy podmiot formalnie zadeklarował i faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności, która budzi wątpliwości co do zgodności z prawem. Wcześniej Komisja nałożyła na DM Pekao karę w wysokości 125 tys. zł.

 

Umorzenie postępowania

Dziś na liście ostrzeżeń publicznych dokonano korekty wpisu dotyczącego DM Pekao. Pojawiła się w nim wzmianka mówiąca, iż „W dniu 27 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu postępowania.”

Powyższa wzmianka może oznaczać, że wkrótce DM Pekao zniknie z listy ostrzeżeń KNF. Usunięcie z listy możliwe jest bowiem w przypadkach: prawomocnej odmowy wszczęcia postępowania prokuratorskiego, umorzenia postępowania karnego lub wyroku uniewinniającego. Komisja nie może usunąć podmiotu z listy z własnej inicjatywy. Potrzebny jest do tego pisemny wniosek spółki.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk