• Odbierz prezent
rekomendacja dla dino
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego DM BOŚ rekomenduje kupno akcji Dino

Analitycy DM BOŚ wystawili swoją pierwszą rekomendację dla tegorocznego debiutanta z GPW, jakim jest spółka Dino. Wskazują na Kupno z ceną docelową na poziomie 75,2 PLN, co względem dzisiejszej ceny otwarcia dałoby zysk na poziomie 9,4%. Warto nadmienić, że od debiutu cena akcji Dino niemal podwoiła swoją wielkość.

 

Dino  to  w  Polsce  najszybciej  rozwijająca  się  detaliczna  sieć  supermarketów   o   charakterze   proximity   pod   względem   (i)   liczby   otwieranych   sklepów   oraz   (ii)   dynamiki   wzrostu   przychodów. W ciągu następnych 4 lat (do 2020 roku) Spółka zamierza  podwoić  liczbę  działających  placówek  do  ponad  1200.  Prognozujemy,  że  w  nadchodzących  latach  realizacja  tych  planów  powinna  przynieść  korzystny  wpływ  wzrostu  skali   działalności   wynikający   z   rosnącej   siły   nabywczej   i   poprawy   rentowności   za   sprawą   dźwigni   operacyjnej,   podczas gdy obecność w średnim segmencie rynku połączona z defensywnym modelem działalności Spółki powinna pozwolić na czerpanie korzyści z tytułu silnego wzrostu gospodarczego.” – czytamy w raporcie DM BOŚ.

 

Dino

dino polska

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk