• Sklep
 • Odbierz prezent
rekomendacje lotos pkn orlen

Analitycy DM BOŚ dokonali aktualizacji rekomendacji dla kilku spółek notowanych na GPW. W specjalnym raporcie skupili się na potencjalnej fuzji PKN Orlen i Lotosu i wpływie tej informacji na perspektywy obu spółek. Osobne raporty dotyczyły spółek LSI Software i Decora.

 

PKN Orlen + Lotos

Analitycy DM BOĆ wskazali, że potencjalna fuzja PKN Orlen i Lotosu powinna być korzystna dla akcjonariuszy (zarówno dla Skarbu Państwa, jak i akcjonariuszy mniejszościowych), a także dla samej spółki. Ich zdaniem, zgodę na połączenie powinna wyrazić Komisja Europejska i Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów.

 

„W naszym scenariuszu podstawowym zakładamy fuzję pomiędzy PKN i Lotosem i przy wycenie PKN uwzględniamy założenie, że od 31 grudnia br. spółka rozpocznie konsolidację Lotosu. Uważamy, że połączenie tych dwóch spółek na duży sens biznesowy i powinno generować synergie dla każdej z nich. W naszej ocenie konsolidacja jest dobrym pomysłem z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych, czyli (i) strony rządowej, (ii) akcjonariuszy mniejszościowych obu spółek oraz (iii) samych spółek. Sądzimy, że Komisja Europejska powinna udzielić zgodę w II połowie br. Naszym zdaniem, UOKiK również nie powinien mieć zastrzeżeń do planowanej fuzji (chociaż nie jest wykluczona sprzedaż niektórych stacji paliw).” – czytamy w raporcie.

 

W raporcie wskazano, że informacja o potencjalnej fuzji zmieniła nastawienie domu maklerskiego do spółki PKN Orlen (stąd zmiany w obrębie rekomendacji dla tej spółki, opisane dalej). Analitcy DM BOŚ uważają, że PKN Orlen będzie fundamentalnie beneficjentem konsolidacji. Liczą, że zwiększenie skali działania przyciągnie do spółki nowych inwestorów. Możliwa fuzja poprawiła również nastawienie domu maklerskiego do spółki Lotos, ale w mniejszym stopniu z racji tego, że to już wcześniej było pozytywne. W raporcie wskazano na wyższy fundamentalny potencjał wzrostu Lotosu w porównaniu do PKN Orlen. Analitycy uważają, że duża część efektów synergii przypadnie właśnie Lotosowi. Dodatkowo, akcje Lotosu powinny, ich zdaniem, pozostać stosunkowo bezpieczną inwestycją w porównaniu do walorów PKN Orlen.

 

PKN Orlen

 • Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Kupuj (poprzednio Sprzedaj)
 • Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Przeważaj (poprzednio Niedoważaj)
 • Wycena w horyzoncie 12m: 117,00 PLN (poprzednio: 100,00 PLN)
 • Cena dziś na otwarciu: 95,00 PLN (potencjalny zysk: 23,2%)
 • Data publikacji wyników finansowych za 2017 rok: 15 marca 2018
 • Rekomendację wydano 4 marca przy cenie 95,20 PLN

 

pkn orlen

 

„Informacja o możliwej fuzji z Lotosem zmieniła diametralnie nasze podejście do Spółki. W oparciu o ćwiczenie z uwzględnieniem konsolidacji i założenia efektów synergii rzędu 500 mln zł rocznie nasza 12-miesięczna wycena walorów PKN wynosi 117,0 zł na akcję (poprzednio W trakcie aktualizacji po zmianie ze 100,0 zł na akcję). W efekcie wydajemy dla Spółki rekomendacje: fundamentalną długoterminową Kupuj (poprzednio W trakcie aktualizacji po zmianie ze Sprzedaj) i krótkoterminową relatywną Przeważaj (poprzednio W trakcie aktualizacji po zmianie z Niedoważaj). Na podstawie naszych nowych obliczeń mnożnik P/E dla PKN na lata 2019-20 na poziomie 7x wydaje się naszym zdaniem atrakcyjny.” – napisano w raporcie.

 

Lotos

 • Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Kupuj (bez zmian)
 • Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Przeważaj (bez zmian)
 • Wycena w horyzoncie 12m: 84,30 PLN (poprzednio: 80,00 PLN)
 • Cena dziś na otwarciu: 57,60 PLN (potencjalny zysk: 46,4%)
 • Data publikacji wyników finansowych za 2017 rok: 15 marca 2018
 • Rekomendację wydano 4 marca przy cenie 56,20 PLN

 

lotos

 

„Oczekiwana fuzja z PKN wzmocniła nasze pozytywne nastawienie do Lotosu (Kupuj + Przeważaj; 12M EFV = 84,3 zł na akcję). Biorąc pod uwagę dużo większy fundamentalny potencjał wzrostu preferujemy Lotos. Po pierwsze, dlatego że oczekujemy stosunkowo dużego uczestnictwa Lotosu w efektach synergii; po drugie, bo - abstrahując od przyszłej struktury transakcji - walory Lotosu powinny, w naszej ocenie, pozostać stosunkowo bezpieczną inwestycją w porównaniu z PKN. I po trzecie dlatego że podtrzymujemy oczekiwania silniejszej dynamiki wzrostu zysków w Lotosie po uruchomieniu instalacji koksującej.” – napisano w raporcie.

 

LSI Software

 • Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Kupuj (bez zmian)
 • Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Przeważaj (bez zmian)
 • Wycena w horyzoncie 12m: 17,50 PLN (poprzednio: 15,80 PLN)
 • Cena dziś na otwarciu: 13,55 PLN (potencjalny zysk: 29,2%)
 • Data publikacji wyników finansowych za 2017 rok: 30 kwietnia 2018
 • Rekomendację wydano 4 marca przy cenie 13,00 PLN

 

„Obecnie Spółka jest notowana przy 7,4x P/E i 3,6x EV/ EBITDA na 2018 rok, co implikuje ok. 50% dyskonto względem porównywalnych spółek. Obecnie trwa program skupu akcji własnych LSI Software i niewykluczone, że Spółka wypłaci dywidendę z zysków za 2017 rok (oczekujemy 0,31 zł dywidendy na akcję, co implikuje 2,3% stopy dywidendy brutto). Ponadto w ostatnich 2 latach dynamika zysku netto Spółki była dwucyfrowa i zgodnie z naszą prognozą ta tendencja powinna się utrzymać w 2018 roku. Dlatego trudno nam znaleźć uzasadnienie dla tak dużego dyskonta (wobec lokalnych spółek porównawczych) i podtrzymujemy nasze rekomendacje: długoterminową fundamentalną Kupuj i krótkoterminową relatywną Przeważaj. Nasza 12-miesięczna wycena docelowa walorów Spółki wzrosła o 11% do 17,5 zł na akcję (poprzednio 15,8 zł) za sprawą nieco wyższych prognoz i przesunięcia horyzontu wyceny do przodu.”– czytamy w raporcie.

 

Decora

 • Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Trzymaj (bez zmian)
 • Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Niedoważaj (bez zmian)
 • Wycena w horyzoncie 12m: 9,90 PLN (bez zmian)
 • Cena dziś na otwarciu: 9,46 PLN (potencjalny zysk: 4,7%)
 • Data publikacji wyników finansowych za 2017 rok: 29 marca 2018
 • Rekomendację wydano 4 marca przy cenie 9,40 PLN

 

„Podtrzymujemy rekomendacje: długoterminową fundamentalną Trzymaj i krótkoterminową relatywną Niedoważaj. Oczekujemy słabych wyników Spółki za IV kw. 2017 roku i spadku EBITDA w ujęciu rok-do-roku, a wzrost przychodów wynikający z rosnących wolumenów może zostać zniwelowany przez wzrost kosztów.” – czytamy w raporcie.

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

 • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
 • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
 • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV jest większy niż obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.
 • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
 • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
 • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 

Artykuł jest wyciągiem z rekomendacji, przesłanych mediom 12 marca 2018.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk