• Sklep
  • Odbierz prezent
rekomendacja bogdanka jsw
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego analitycy DM BOŚ rekomendują kupno akcji dwóch spólek górniczych

DM BOŚ wydał nowe rekomendacje dla dwóch spółek z sektora górnictwa – JSW i Bogdanka. Dla obu z nich utrzymał rekomendację długoterminową Kupuj, ale dla pierwszej z nich obniżył rekomendację krótkoterminową do Neutralnie.

 

Wycena jednej akcji JSW poszła w górę z 120,0 PLN do 125,0 PLN. Dziś na otwarciu za jedną akcję spółki płaciliśmy 101,85 PLN. Potencjał zysku w perspektywie 12 miesięcznym wynosi zatem ok. 22,7%.

„Obniżamy krótkoterminową rekomendację relatywną dla walorów JSW do Neutralnie (poprzednio Przeważaj) zważywszy na prawdopodobne ryzyka dotyczące cen spot węgla koksującego w najbliższych tygodniach. Niemniej w dłuższej perspektywie podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do walorów JSW. W związku z podwyższeniem naszej 12-miesięcznej wyceny docelowej do 125,0 zł na akcję podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Kupuj.” – czytamy w raporcie DM BOŚ na temat JSW.

 

Wycena jednej akcji Bogdanki wzrosła z 80,0 PLN do 90,0 PLN. Dziś na otwarciu za jedną akcję płaciliśmy 72,50 PLN. Potencjał zysku w perspektywie 12 miesięcznym wynosi ok. 24,1%.

„Dostrzegamy potencjał wzrostu cen kontraktowych węgla energetycznego na polskim rynku nawet o ponad 10% względem średnich cen w 2017, między innymi dzięki sprzyjającym warunkom zewnętrznym (w skali globalnej ceny referencyjne węgla energetycznego znajdują się na stosunkowo wysokim poziomie – znacząco powyżej ubiegłorocznych), ale przede wszystkim za sprawą napiętej sytuacji na polskim rynku węgla energetycznego. Ostatnie dane z krajowego rynku węgla są bardzo korzystne dla Bogdanki (podobną sytuację opisywaliśmy w naszym raporcie już w lipcu). Po pierwsze, konsolidacja krajowego rynku węgla w połączeniu ze zmianami właścicielskimi wpłynęła naszym zdaniem na zmniejszenie konkurencji cenowej. Po drugie, w wyniku zamknięcia kilku polskich kopalni produkcja węgla, moce produkcyjne, a co za tym idzie – podaż węgla energetycznego – zostały ograniczone do tego stopnia, że pojawiła się konieczność importu. Po trzecie, nastąpił spadek zapasów węgla energetycznego, które zmalały do około 2 mln ton i wydaje się, że na rynku pojawił się niedobór strukturalny (chociaż jeszcze 3 lata temu zapasy sięgały nawet 9 mln ton). Po czwarte, indeks PSCMI 1/Q utrzymuje się na poziomie 9,2 zł/GJ (+8% r/r). I wreszcie terminowe kontrakty na energię elektryczną na TGE z dostawą w 2018 roku wzrosły do poziomu 172-173 zł/MWh w porównaniu z 167-168 zł/MWh jeszcze miesiąc temu.” – piszą analitycy DM BOŚ na temat Bogdanki.

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk