• Odbierz prezent
rekomendacja dla bz wbk

Przed publikacją wyników finansowych BZ WBK za III kwartał bieżącego roku, analitycy DM BOŚ pozostawili długoterminową rekomendację dla spółki na Trzymaj, ale obniżyli rekomendację krótkoterminową do Neutralnie. Wycena akcji w perspektywie 12 miesięcy pozostaje bez zmian – wynosi 373,30 PLN i jest prawie 5,5% wyższa od aktualnej ceny akcji (353,95 PLN).

 

„26 października BZ WBK opublikuje swoje wyniki za III kw. 2017 roku, które w naszej ocenie powinny być przyzwoite. Oczekujemy solidnego wzrostu dochodów podstawowych w porównaniu do ub. kwartału. Po stronie kosztów spodziewamy się kwartalnego spadku głównie ze względu na efekt wysokiej bazy. Oczekujemy unormowania salda odpisów aktualizujących na poziomie wyższym niż w ubiegłym kwartale. Prognozujemy w III kw. br. 544 mln zł zysku netto (-17% kw./kw. i +28% r/r).” – czytamy w raporcie DM BOŚ.

 

Analitycy domu maklerskiego uznali, że BZ WBK jest notowany z premią do średniej sektora, co w ich ocenie jest uzasadnione. Zmiana krótkoterminowej rekomendacji z Trzymaj na Neutralnie wynika z kolei z tego, że nie w najbliższej przyszłości nie dostrzegają oni bodźców dla ceny akcji.

 

BZ WBK

bz wbk

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk