• Sklep
  • Odbierz prezent
DM Boś pozytywnie nastawiony do spółki PCC Rokita - sprawdź rekomendacje

Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do Spółki (Kupuj + Przeważaj, 12M EFV = 135,0 zł na akcję) i przedstawiamy poniżej główne argumenty przemawiające za takim podejściem.

Podtrzymujemy nasze oczekiwania solidnych wyników w segmencie chloru w nadchodzących latach. W naszych prognozach zakładamy, że ceny sody kaustycznej w IV kw. br. i w 2019 roku unormują się na poziomie 625 USD/t, a w 2020 na poziomie 575 USD/t. Zważywszy na korzystne zachowanie globalnych cen surowców energetycznych uważamy, że oczekiwania wyraźniejszego spadku cen tego produktu byłyby zbyt pesymistyczne. Podtrzymujemy oczekiwania znaczącego wzrostu EBITDA w segmencie chloru w 2020 roku do 325 mln zł w porównaniu z oczekiwanymi 274 mln zł
w 2018 w nadziei, że przyjęliśmy trafne założenia odnośnie cen i wzrostu wolumenów produkcji chloru w 2018/2019/2020 roku do 318/371/422 tys. ton.

Handluj na rynku akcyjnym. Prowizja dla akcji z GPW tylko 0,20% min. 2,99 PLN

 
SPRAWDŹ

Uważamy, że EBITDA Spółki będzie odporne na wzrosty cen energii i CO2. Zakładamy w naszych prognozach, że w 2019 roku koszty energii elektrycznej w Spółce wzrosną o 30 mln zł. Prawdopodobnie inwestorzy spodziewają się większej podwyżki, jednak Spółka zabezpieczyła się
podpisując wieloletnie umowy hedgingowe. Utrzymujące się wzrosty cen CO2 powinny również mieć ograniczony wpływ na wyniki finansowe PCC Rokita w 2019 i 2020 roku zważywszy na dostawy taniego CO2 i efektywny hedging.

FXMAG akcje dm boś pozytywnie nastawiony do spółki pcc rokita - sprawdź rekomendacje dm boś pcc rokita 1

Oczekujemy podtrzymania agresywnej polityki wypłaty dywidendy. W ciągu ostatnich 3 lat Spółka dokonywała rozważnych inwestycji na dużą skalę w rozwojowe projekty i jednocześnie była zdolna do zwiększania wypłacanej dywidendy. Zatem w naszej ocenie nie ma podstaw, by zakładać, że akcjonariusze mniejszościowi mają powody do obaw. Po pierwsze, oczekujemy wzrostu EBITDA w przyszłości, a po drugie dostrzegamy ograniczone
szanse, by wydatki inwestycyjne wzrosły powyżej poziomów obserwowanych w poprzednich latach. Po trzecie, wydaje się, że Spółka ma pod kontrolą zadłużenie, co umożliwia jej zwiększanie wypłat dywidendy.

Nie widzimy uzasadnienia dla ostatnich spadków kursu akcji Spółki. Powyższe argumenty wydają się nam wystarczające, by uznać, że walory PCC Rokita stanowią dobrą okazję inwestycyjną, zwłaszcza w świetle spadków kursu notowanych w ostatnich tygodniach.

FXMAG akcje dm boś pozytywnie nastawiony do spółki pcc rokita - sprawdź rekomendacje dm boś pcc rokita 2Kurs akcji spółki względem indeksu WIG

 

Oczekiwania wyników finansowych za III kw. 2018 roku

W III kw. br. oczekujemy dużo lepszych wyników niż w okresie bazowym przede wszystkim ze względu na wyższy wolumen produkcji chloroalkaliów (za sprawą zwiększeniu mocy i braku prac remontowych) i widocznie lepsze warunki makroekonomiczne. Prognozujemy 100 mln zł skons. skor. EBITDA w porównaniu z 50 mln zł w III kw. 2017 roku. Zakładamy, że segment chloru wygeneruje w omawianym okresie 80 mln zł EBITDA w porównaniu z 26 mln zł skor. EBITDA rok temu, a segment polioli 15,0 mln zł (20,1 mln zł w III kw. 2017).

 

Prognozy finansowe

Oczekujemy stopniowej poprawy wyników w latach 2018-20 głównie pod wpływem wyższego wolumenu w segmencie chloru, nawet jeśli przyjmiemy założenie stopniowej obniżki cen sody kaustycznej w 2020 roku do 6250 USD/t. Prognozujemy 350 mln/400 mln/424 mln zł skor. EBITDA w 2018/2019/2020 roku. Nasza długoterminowa średniocyklicznej powtarzalnej EBITDA dla Spółki wynosi 425 mln zł. Oczekujemy odpowiednio 325 mln zł i 60 mln zł skor. EBITDA w segmencie chloru i segmencie polioli w długim okresie.

 FXMAG akcje dm boś pozytywnie nastawiony do spółki pcc rokita - sprawdź rekomendacje dm boś pcc rokita 3

Wycena

Wyceniamy walory PCC Rokita wykorzystując kombinację wyceny metodą DCF i wyceny porównawczej w stosunku 80%-20%. Nasza docelowa 12-miesięczna wycena Spółki spada do 135,0 zł na akcję (poprzednio 145,0 zł), przede wszystkim w następstwie oczekiwanych wyższych wydatków
inwestycyjnych. Pragniemy zauważyć, że przypisujemy stosunkowo małą wagę wycenie porównawczej (standardowe postępowanie w przypadku docelowych wycen walorów, które pokrywamy), gdyż w naszej ocenie wycena metodą DCF jest bardziej miarodajna.

 

Podstawowe pojęcia użyte raporcie

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).
Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 10 października 2018 r., 8:30.
Dystrybucja niniejszego raportu: 10 października 2018 r., 8:40.

Disclaimer


DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk