• Odbierz prezent
orange polska

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację fundamentalną Sprzedaj dla Orange Polska, utrzymując przy tym krótkoterminowe relatywne stanowisko Niedoważaj.

 

Jako jeden z największych graczy w trzech kluczowych segmentach rynku telekomunikacyjnego (segmenty: stacjonarny, komórkowy i szerokopasmowy), Orange PL jest silnie zależny od rozwoju sytuacji na tym rynku, który pozostaje pod wpływem utrzymującej się presji w związku z wysokim stopniem penetracji rynku telefonii komórkowej (130% na koniec I poł. 2017 r.) ograniczającym potencjał dalszego wzrostu, w połączeniu z agresywną strategią czwartego operatora Play, który konsekwentnie zwiększa swój udział w rynku (ok. 26%), malejącym rynkiem telefonii stacjonarnej (wskutek odpływu klientów do segmentu komórkowego i VoIP), zastojem na rynku Internetu szerokopasmowego w połączeniu ze skutecznością strategii operatorów telewizji kablowej, oraz (i działaniami UKE nieustającego w próbach pobudzenia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Jako kluczowe czynniki odpowiadające za słabe wyniki Spółki wskazujemy utrzymujące się szybkie tempo rozwodnienia ARPU komórkowego oraz ciągle ujemny wynik netto przyłączeń w segmencie stacjonarnym, głównie w sieci wąskopasmowej. Biorąc pod uwagę fakt, że kurs akcji Spółki utrzymuje się poniżej naszej wyceny, podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Sprzedaj dla walorów Orange PL i pozostawiamy bez zmian krótkoterminowe relatywne stanowisko Niedoważaj oczekując słabych wyników za III kw. I w dalszych kwartałach br., pogorszenia przepływów pieniężnych z dział. operacyjnej, dużych nakładów inwestycyjnych oraz dalszego wzrostu wskaźnika dług netto/ EBITDA implikującego brak dywidendy w nadchodzących latach.

 

Orange Polska

FXMAG akcje dm boś podtrzymuje rekomendację sprzedaj dla orange polska rekomendacje dm boś orange 1

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Estera Włodarczyk

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się stosunkami gospodarczo-politycznymi oraz ich wpływem na światową ekonomię.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk