• Sklep
  • Odbierz prezent
Eurocash
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego analitycy DM BOŚ podtrzymali rekomendację dla Eurocash

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację fundamentalną Sprzedaj dla Eurocash. Krótkoterminowa rekomendacja relatywna Niedoważaj została również niezmienna. Dziś na otwarciu za jedną akcję spółki płaciliśmy 36,83 PLN.

 

Pomimo udanych przejęć zyski Spółki w 2016 stanęły w miejscu (EBITDA i zysk netto spadły odpowiednio o 7% i 13% r/r) . Pod wpływem rozczarowujących wyników za I połowę roku obniżyliśmy prognozy zysków dla Eurocashu na 2017 i lata następne. Pomimo podwyższenia naszej 12-miesięcznej wyceny w  konsekwencji korekty naszych prognoz finansowych i  aktualizacji wyceny porównawczej postrzegamy walory Spółki jako zbyt drogie. Zważywszy wygórowany wskaźnik EV/EBITDA (odpowiednio ok.  12x i  11x na 2017 i  2018) w  porównaniu z  oczekiwanym brakiem poprawy r/r EBITDA w 2017 oraz ewentualną erozją EPS podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Sprzedaj. Nie zmieniamy również krótkoterminowej rekomendacji relatywnej Niedoważaj zakładając, że wyniki kwartalne za III kw. br. będą słabe.

Eurocash należy do aktywnych graczy na polskim rynku spożywczych dóbr szybko zbywalnych. Spółka charakteryzuje się interesującą strategią i atrakcyjnym modelem biznesowym. Po przejęciu firmy Tradis udało się jej znacząco wzmocnić pozycję rynkową i stała się drugim największym, po Biedronce, podmiotem na rynku dóbr szybko zbywalnych w Polsce. Ponadto transakcja ta dała także Eurocashowi korzyści w postaci sprzedaży wiązanej, wyższych rabatów od producentów oraz optymalizacji kosztów operacyjnych.

 

Eurocash

FXMAG akcje dm boś podtrzymuje rekomendację sprzedaj dla eurocash eurocash dm boś rekomendacje 1

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 


Estera Włodarczyk

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się stosunkami gospodarczo-politycznymi oraz ich wpływem na światową ekonomię.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk