• Odbierz prezent
rekomendacja lsi software

Analitycy DM BOŚ utrzymali długoterminową rekomendację Kupuj i krótkoterminową Przeważaj dla akcji spółki LSI Software. Podnieśli jednak wycenę (w perspektywie 12 miesięcy) z 14,10 PLN do 15,80 PLN. Dziś na otwarciu za jedną akcję spółki płaciliśmy 11,93 PLN.

 

Podwyższamy naszą prognozę całorocznego zysku netto w 2017 roku dla Spółki do 4,9 mln zł (poprzednio 4,6 mln zł) biorąc pod uwagę lepsze niż oczekiwaliśmy wyniki finansowe w I połowie roku częściowo będące efektem nieco lepszych wyników konsolidowanej od lutego spółki GIP. Obecnie oczekujemy, że w 2017 roku GIP dołoży około 1 mln zł do EBITDA Grupy (poprzednio zakładaliśmy 0,85 mln zł).” – czytamy w raporcie.

 

Analitycy DM BOŚ odnieśli się także do wyników finansowych za III kwartał, które mają zostać opublikowane dziś:

„10 października LSI poinformowała, że zgodnie z wstępnymi danymi przychody w III kwartale wzrosły do 11,6 mln zł w porównaniu z 7,6 mln zł w III kw. 2016 roku, co implikuje ok. 53% wzrost rok-do-roku. Ponadto Spółka ujawniła, że po wyłączeniu GIP przychody wzrosły o 28% r/r, co sugeruje udział GIP w przychodach w wysokości ok. 2,4 mln zł. Prognozujemy 30% wzrost przychodów z dystrybucji dzięki dalszej ekspansji eksportowej. Oczekujemy 66% wzrostu przychodów z produkcji, dzięki m.in. konsolidacji GIP. Ponadto spodziewamy się spadku r/r marż Grupy w omawianym okresie z powodu niższej rentowności kontraktów oraz pod wpływem kosztów związanych z przejęciem i restrukturyzacją GIP. Ostatecznie prognozujemy w III kw. 2017 roku wzrost sprzedaży (+52% r/r), a spadek EBITDA i wyniku netto (odpowiednio o 1% i 28% r/r).” – napisano w raporcie.

 

LSI Software

lsi software

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk