• Odbierz prezent
rekomendacja lpp

W związku ze zbliżającą się publikacją wyników finansowych za III kwartał 2017 roku, analitycy DM BOŚ podtrzymali rekomendację długoterminową Trzymaj i krótkoterminową Przeważaj dla akcji LPP. W górę poszła za to wycena jednej akcji spółki – z 7593,26 PLN do 8887,00 PLN. Dziś rano za jedną akcję LPP płaciliśmy 8396,95 PLN.

 

„Oczekujemy dużo lepszych wyników w III kw. 2017 w ujęciu rok-do-roku. Ponadto wyniki finansowe w IV kwartale br. również powinny być dobre. Poprawę względem ubiegłego roku przypisujemy nie tylko niskiej bazie, ale także dobrej sprzedaży (aczkolwiek w związku z przesunięciem popytu na wrzesień przy oczekiwanej dynamice niższej w październiku niż poprzednich miesiącach) oraz mocnych marż wspieranych korzystnymi kursami walut. Oczekujemy także dalszej poprawy na poziomie kapitału obrotowego i zakładamy solidną pozycję gotówkową netto na koniec roku.” – czytamy w raporcie DM BOŚ.

Model biznesowy kładący nacisk na wzrost sprzedaży przez Internet może skutkować przekształceniem profilu Spółki w dywidendowy. Wprawdzie prezes Spółki wyraźnie zaznaczył, że dla LPP najważniejsze jest bezpieczeństwo finansowe, jednak gotówka netto w wysokości 1 mld zł na koniec 2019 roku może być argumentem przemawiającym za zwiększeniem strumienia dywidendy.” – dodają analitycy DM BOŚ, w związku z oczekiwanym wzrostem sprzedaży on-line.

 

LPP

lpp

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk