• Sklep
  • Odbierz prezent
asseco see rekomendacja

Analitycy DM BOŚ utrzymali długoterminową rekomendację Kupuj i krótkoterminową Przeważaj dla akcji Asseco South Eastern Europe. Wycena jednaj akcji poszła w górę z 16,00 PLN do 16,60 PLN. Dziś rano za jedną akcję Asseco SEE płaciliśmy 13,30 PLN.

 

„W długoterminowej perspektywie podtrzymujemy pozytywne nastawienie względem walorów ASEE w ujęciu fundamentalnym (Kupuj) biorąc pod uwagę utrzymujące się znaczące niedowartościowanie, dodatkowy potencjał kreacji wartości zawarty w planie segmentacji oraz dobre perspektywy w nadchodzącym roku związane, między innymi, z korzystną sytuacją makroekonomiczną oczekiwaną w krajach, gdzie ASEE działa. Podtrzymujemy również naszą krótkoterminową rekomendację relatywną (do rynku) Przeważaj zważywszy na oczekiwaną dodatnią dynamikę znormalizowanych zysków w nadchodzących kwartałach (aczkolwiek tylko w umiarkowanym tempie) i sądzimy, że prawdopodobny spadek r/r raportowanego wyniku netto w IV kw. ub. roku należy zlekceważyć, gdyż będzie to jedynie skutek dużego jednorazowego niekasowego zysku finansowego (ok. 4,1 mln zł) zaksięgowanego w kwartale bazowym rok wcześniej.” – czytamy w raporcie DM BOŚ.

 

Analitycy wskazują, że jednym z głównych czynników ryzyka dla spółki jest umocnienie złotego oraz/lub walut krajów południowoeuropejskich względem EUR.

Wśród nadchodzących wydarzeń, które mogą wpłynąć na wycenę spółki mamy publikację wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku, która zaplanowana jest na 19 lutego.

 

Asseco SEE

asseco see

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk