• Odbierz prezent
rekomendacja asseco poland

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację Trzymaj i krótkoterminową Przeważaj dla akcji Asseco Poland.  Podnieśli przy tym wycenę akcji spółki z 43,80 PLN do 46,90 PLN. Dziś rano za akcję Asseco Poland płaciliśmy 44,66 PLN.

 

„(…)w długim horyzoncie rekomendowalibyśmy trzymanie walorów Asseco Poland , gdyż w naszej ocenie utrata kontraktu na utrzymanie systemu KSI została już prawdopodobnie w pełni uwzględniona w cenie rynkowej. Natomiast w krótkim okresie zalecalibyśmy ich przeważanie względem rynku , ponieważ sądzimy, że znormalizowane wyniki finansowe Spółki w najbliższych kwartałach mogą wspierać kurs akcji Asseco Poland w krótkiej/średniej perspektywie (oczekujemy umiarkowanego wzrostu r/r skonsolidowanego zysku operacyjnego w ujęciu non- IFRS oraz skorygowanego zysku netto (tak spółki-matki jak i Grupy)).” – czytamy w raporcie.

 

Asseco Poland 28 maja opublikuje swoje wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku. Analitycy DM BOŚ wskazują, że będą one znajdowały się pod dużym wpływem amortyzacji dodatkowych wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych na skonsolidowanym bilansie w wyniku alokacji ceny nabycia w odniesieniu do przeprowadzonymi przejęć. Z tego względu mogą nie być właściwym miernikiem zdolności spółki do generowania zysków, stąd inwestorzy powinni skoncentrować się „raczej na EBITDA, na którą ww. ‘dodatkowa’ amortyzacja nie ma wpływu, lub na wyniku operacyjnym w ujęciu non-IFRS liczonym po uwzględnieniu ‘normalnych’ kosztów amortyzacji, ale wolnym od wpływu ‘dodatkowej’ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych powstałych w wyniku alokacji ceny nabycia przy przejęciach.”

 

Asseco Poland

asseco poland

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV jest większy niż obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 

Artykuł jest wyciągiem z rekomendacji, przesłanej mediom 24 kwietnia 2018.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk