• Sklep
  • Odbierz prezent
rafako rekomendacja

DM BOŚ utrzymał długoterminową rekomendację Kupuj dla akcji Rafako. Rekomendacja krótkoterminowa została podniesiona do Neutralnej (wcześniej Niedoważaj), a wycena w horyzoncie 12 miesięcy spadła z 7,10 PLN do 4,70 PLN. Dziś rano za jedną akcję płaciliśmy 4,08 PLN.

 

Analitycy DM BOŚ wskazali w raporcie, że decyzja o nowej publicznej emisji akcji (przydział akcji serii K ma nastąpić do 30 listopada, a zapisy będą prowadzone w dniach 9-17 listopada dla inwestorów z prawem poboru i w dniach 28-29 listopada dla pozostałych inwestorów), miał negatywny wpływ na cenę akcji i potencjał wzrostu spółki.

„Najwyraźniej ostatnie podwyższenie kapitału w 2015 roku nie było wystarczające do pokrycia całości cyklu inwestycyjnego. Większość środków Spółka wydała na kapitał obrotowy potrzebny na realizację projektu Jaworzno III. Niestety Rafako nie może wykorzystać zysków z tego kontraktu do finansowania innych zleceń, dlatego też potrzebuje ponownego dokapitalizowania” – czytamy w raporcie.

 

Analitycy domu maklerskiego wskazują również na fakt wewnętrznej restrukturyzacji, „która powinna skutkować redukcją kosztów rzędu około 20-25 mln zł rocznie oraz poprawą efektywności.”

„Pomimo trudnych warunków na rynku krajowym Spółka poszukuje nowych dróg rozwoju w postaci na przykład (i) ekspansji zagranicznej, (ii) wprowadzenia nowych produktów oraz (iii) rozwoju innowacyjnych technologii. Niemniej dotychczasowe działania Rafako skłaniają nas do ostrożnego podejścia do planów Spółki.” Dodają analitycy DM BOŚ.

 

Rafako

rafako

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk