• Odbierz prezent
play rekomendacja

Analitycy obniżyli długoterminową rekomendacją do Trzymaj i krótkoterminową do Neutralnie dla akcji spółki Play. Obniżona została również wycena w perspektywie 12 miesięcy – z 37,90 PLN do 35,90 PLN. Dziś rano za akcję spółki płaciliśmy 32,30 PLN.

 

„Na poziomie wyceny – pomimo obniżenia naszej prognozy skor. EBITDA (o ok. 4%) i 12-miesięcznej wyceny (o ok. 5%) – dostrzegamy w dalszym ciągu umiarkowany (zbliżony do poziomu wymaganej stopy zwrotu) fundamentalny potencjał wzrostu kursu akcji Play. Natomiast w bliskim/średnim horyzoncie nie widzimy żadnych czynników, które mogłyby pozytywnie oddziaływać na cenę akcji Spółki.” – czytamy w raporcie.

Analitycy DM BOŚ wskazują, że profil dywidendowy Play z ok. 7,7% stopą dywidendy brutto jest wyjątkowo korzystny. Jednak w świetle ostatnich wypowiedzi zarządu, wskazujących, że wypłata dywidendy w 2019 roku ma być porównywalna do tej w 2018 roku, nie sądzą oni by odegrał on tutaj rolę pozytywnego katalizatora.

 

Play Communications

 

play communications

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV jest większy niż obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 

Artykuł jest wyciągiem z rekomendacji, przesłanej mediom 12 kwietnia 2018.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk