• Odbierz prezent
handlowy rekomendacja

Analitycy DM BOŚ obniżyli długoterminową rekomendację dla akcji Banku Handlowego z Kupuj do Trzymaj. Rekomendacja krótkoterminowa została utrzymana na poziomie Neutralnie, a wycena w perspektywie 12 miesięcy poszła w dół o 2% do poziomu 90,50. Wczoraj na zamknięciu za akcję spółki płaciliśmy 83,60 PLN.

 

„Walory Handlowego są znakomitą propozycją dla inwestorów zainteresowanych stabilną dywidendą. Duży bufor kapitałowy w połączeniu z ponadprzeciętną rentownością powodują, że Bank jest hojny dla posiadaczy jego akcji. Nie bez znacznie jest fakt, że Handlowy nie jest obciążony portfelem kredytów denominowanych w walutach obcych, ponieważ unikał tego typu produktów, co okazało się właściwą decyzją i spodziewana ustawa o pomocy dla frankowiczów nie jest powodem do niepokoju. Jak widać, nie ma przeszkód, by Bank utrzymał swój profil wypłaty wysokiej dywidendy.” – czytamy w raporcie DM BOŚ.

 

Analitycy DM BOŚ wskazują, że kurs akcji Handlowego znajduje się na poziomie wyceny godziwej. Za inwestycją w akcje spółki przemawia za to szereg innych czynników:

„Obniżamy długoterminową rekomendację dla walorów Handlowego do Trzymaj. W naszej ocenie bieżący kurs znajduje się na poziomie wyceny godziwej. Za inwestycją w Handlowy przemawia (i) solidna pozycja kapitałowa gwarantująca wypłatę dywidendy, (ii) koncentracja na wysokomarżowych segmentach działalności detalicznej (karty kredytowe i consumer finance), (iii) ponadprzeciętna ekspozycja na rynek kapitałowy (działalność maklerska, operacje powiernicze i sprzedaż produktów inwestycyjnych) oraz (iv) sprawna struktura operacyjna nieobciążona siecią placówek. Ponadto dzięki zerowej ekspozycji na kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych Handlowy pozostaje bezpieczną przystanią dla tych inwestorów, którzy zakładają korzystniejszą dla kredytobiorców wersję ustawy. Natomiast w czasie rosnących stóp procentowych można oczekiwać większej presji na wynik z tytułu obrotu obligacjami i instrumentami o stałym oprocentowaniu, który w przypadku Handlowego jest wyższy niż u konkurencji. Biorąc pod uwagę już i tak niski koszt ryzyka raczej nie można zakładać tutaj poprawy mimo dobrej sytuacji makroekonomicznej.” – wskazano w raporcie.

 

Bank Handlowy w Warszawie

handlowy

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV jest większy niż obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 

Artykuł jest wyciągiem z rekomendacji, przesłanej mediom 27 lutego 2018.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk