• Odbierz prezent
DM BOŚ - nasze nastawienie względem Spółki Police pogorszyło się zdecydowanie

Nasze nastawienie względem Spółki pogorszyło się zdecydowanie (Sprzedaj + Niedoważaj, 12M EFV = 11,0 zł na akcję. Ma to związek z naszą oceną, że bieżący cykl gospodarczy wchodzi w ostatnią fazę wzrostu, która – podobnie jak w 2007-08 może przynieść okres silnego, często spekulacyjnego wzrostu globalnych cen towarów i surowców.

FXMAG akcje dm boś - nasze nastawienie względem spółki police pogorszyło się zdecydowanie grupa azoty zaklady chemiczne police sa pce.pl police grupa azoty rekomendacje 1

Trudno przewidzieć długość trwania tego cyklu, natomiast warte szczególnej uwagi wydają się dwie kwestie. Po pierwsze, globalne ceny surowców prawdopodobnie będą utrzymywać się na wysokim poziomie przez co najmniej kilka kwartałów, a po drugie, takie otoczenie może okazać się wyjątkowo trudne dla Polic, chyba że widocznie poprawią się globalne ceny zbóż. Polscy producenci nawozów znajdują się w całkowicie odmiennym położeniu niż w latach 2008-07. Przede wszystkim, globalne rynki zbóż są słabe z uwagi na stosunkowo dobre zbiory, podczas gdy w okresie 2007-08 globalne ceny sięgnęły szczytów w obawie przed słabymi zbiorami.

Handluj na rynku akcyjnym. Prowizja dla akcji z GPW tylko 0,20% min. 2,99 PLN

 
SPRAWDŹ

Po drugie, wspomniany wzrost cen zbóż w 2007-08 pociągnął za sobą masywne podwyżki światowych cen nawozów, podczas gdy obecnie cen nawozów próbują naszym zdaniem jedynie nadążyć za rosnącymi kosztami produkcji. Po trzecie, obecna ekspozycja Polic na europejskie ceny gazu jest dzisiaj głównym czynnikiem ryzyka. W latach 2007-08 dużą przewagą Spółki była zależność od taryf gazowych, które w Polsce były na poziomie dużo niższym od cen europejskich. Obecnie gaz należy do tych surowców, których ceny prawdopodobnie rosną najszybciej. Po czwarte, sytuacja Polic w przyszłym roku może stać się jeszcze trudniejsza zważywszy na oczekiwane bezprecedensowe podwyżki cen energii elektrycznej i rychły wzrost kosztów CO2. Wreszcie baza kosztowa Spółki jest znacząco wyższa przy uwzględnieniu wynagrodzeń i usług obcych. Duży niepokój budzą w nas możliwe podwyżki cen surowców, których oczekujemy w 2019 roku, gdyż mogą doprowadzić do trwałego obniżenia konkurencyjności Spółki oraz jej długoterminowej zdolności generowania EBITDA, bowiem nie wszystkie koszty będzie można przenieść na klientów. Reasumując nasza długoterminowa prognoza skor. EBITDA spada do zaledwie 250 mld zł.

FXMAG akcje dm boś - nasze nastawienie względem spółki police pogorszyło się zdecydowanie grupa azoty zaklady chemiczne police sa pce.pl police grupa azoty rekomendacje 2

 Kurs akcji spółki Police względem indeksu WIG, źródło:Bloomberg

 

Oczekiwania wyników finansowych za III kw. 2018 roku

Oczekujemy w III kw. 2018 r. jedynie 10 mln zł skor. EBITDA w porównaniu z ok. 44 mln zł rok wcześniej. Prognozujemy w omawianym kwartale 16 mln zł straty netto (wobec 20 mln zł zysku netto w III kw. 2017 roku).

 

Prognozy finansowe

Wprowadzamy istotne zmiany w naszych prognozach wyników finansowych dla Polic głównie pod wpływem założeń wyższych kosztów surowców i energii. Nasza długoterminowa prognozę powtarzalnej średniocyklicznej EBITDA dla Spółki maleje do 250 mln zł (poprzednio 300 mln zł). Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w naszych prognozach nie uwzględniamy ani projektu gazyfikacji węgla w ZAK ani budowy zakładu produkcji propylenu w Policach
(wyłączyliśmy wydatki inwestycyjne przewidziane na te projekty).

FXMAG akcje dm boś - nasze nastawienie względem spółki police pogorszyło się zdecydowanie grupa azoty zaklady chemiczne police sa pce.pl police grupa azoty rekomendacje 3

Wycena

Nasza 12-miesięczna wycena docelowa walorów Spółki spada do 11,0 zł na akcję (poprzednio 15,3 zł na akcję). Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w dalszym ciągu przypisujemy stosunkowo niewielką wagę wycenie porównawczej (zwykła praktyka w większości naszych docelowych wycen dla pokrywanych spółek), gdyż niezmiennie uważamy, że bardziej miarodajna jest wycena metodą DCF.

 

Podstawowe pojęcia użyte raporcie

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).
Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 8 października 2018 r., 8:00.
Dystrybucja niniejszego raportu: 8 października 2018 r., 8:10.

Disclaimer

 

Notowania: Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:PCE/

DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk