• Sklep
  • Odbierz prezent
rekomendacje gpw

Analitycy DM BOŚ dokonali aktualizacji rekomendacji dla 7 spółek notowanych na GPW, w tym 3 z sektora telekomunikacyjnego i 2 z sektora wydobywczego. Aktualizacja wynika ze zbliżających się publikacji wyników finansowych tych spółek. Które z nich mogą dać zarobić inwestorom najwięcej w perspektywie najbliższych 12 miesięcy?

 

Spółki telekomunikacyjna

Analitycy DM BOŚ zaktualizowali swoje rekomendacje dla trzech dużych telekomów z warszawskiej giełdy. Ich zdaniem, w perspektywie najbliższych 12 miesięcy zarobić da jedynie ubiegłoroczny debiutant na GPW – Play Communications. Wycena akcji Play została co prawda nieznacznie obniżona, ale w porównaniu do obecnych poziomów cen pozwala oczekiwać zysku z inwestycji na poziomie ponad 17%. Najsłabiej wśród dużych telekomów wypada Netia, dla której DM BOŚ ma rekomendację Sprzedaj. Dom maklerski oczekuje, że w perspektywie roku akcji spółki potanieją o ponad 14%. Dla Orange Polska mamy rekomendację Trzymaj i potencjał do spadku o około 9%. Jeśli prognozy DM BOŚ sprawdzą się, to ‘pomarańczowa’ spółka straciłaby miano drugiego największego telekomu na GPW (po Cyfrowym Polsacie) na rzecz Play Communications.

 

Play Communications

Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Kupuj (bez zmian)

Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Przeważaj (bez zmian)

Wycena w horyzoncie 12m: 37,90 PLN (poprzednio: 39,40 PLN)

Cena dziś na otwarciu: 32,32 PLN (potencjalny zysk: 17,3%)

Data publikacji wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku: 27 luty 2018

 

Orange Polska

Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Trzymaj (bez zmian)

Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Neutralnie (poprzednio: Niedoważaj)

Wycena w horyzoncie 12m: 5,50 PLN (bez zmian)

Cena dziś na otwarciu: 6,15 PLN (potencjalny zysk: -9,1%)

Data publikacji wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku: 20 luty 2018

 

Netia

Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Sprzedaj (bez zmian)

Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Neutralnie (bez zmian)

Wycena w horyzoncie 12m: 4,50 PLN (bez zmian)

Cena dziś na otwarciu: 5,32 PLN (potencjalny zysk: -14,4%)

Data publikacji wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku: 15 luty 2018

 

Spółki wydobywcze

Wśród spółek wydobywczych zaktualizowane zostały rekomendacje dla Bogdanki i Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). W obu spółkach analitycy DM BOŚ widzą potencjał do wzrostu, ale tylko Bogdanka otrzymała rekomendację Kupuj. Potencjalny zysk w perspektywie 12 miesięcy to w jej przypadku ponad 17%, podczas gdy JSW (z rekomendacją Trzymaj) może dać 11% zysku. DM BOŚ już wcześniej opublikował nową rekomendację dla największej spośród spółek wydobywczych – KGHM. Utrzymana została długoterminowa rekomendacja Trzymaj i krótkoterminowa Przeważaj. Wycena jednej akcji to 143,00 PLN, co w porównaniu do dzisiejszej ceny otwarcia (112,55 PLN) daje większy potencjał do zysku niż w przypadku Bogdanki i JSW, bo aż 27%.

 

Lubelski Węgiel (Bogdanka)

Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Kupuj (bez zmian)

Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Neutralnie (poprzednio: Przeważaj)

Wycena w horyzoncie 12m: 80,00 PLN (poprzednio: 85,00 PLN)

Cena dziś na otwarciu: 68,00 PLN (potencjalny zysk: 17,6%)

Data publikacji wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku: marzec 2018

 

Jastrzębska Spółka Węglowa

Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Trzymaj (poprzednio: Kupuj)

Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Niedoważaj (poprzednio: Neutralnie)

Wycena w horyzoncie 12m: 110,00 PLN (poprzednio: 111,50 PLN)

Cena dziś na otwarciu: 99,10 PLN (potencjalny zysk: 11,0%)

Data publikacji wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku: 22 marca 2018

 

Ciech i ING BSK

Analitycy DM BOŚ dokonali również aktualizacji rekomendacji dla spółki z branży chemicznej – Ciech, a także dla ING Banku Śląskiego. W przypadku pierwszej z nich oczekuje się utrzymania obecnego poziomu cen w perspektywie roku, natomiast akcje ING mogą wyraźnie tanieć, bo nawet o 12,4%. Bank poda wstępne wyniki finansowe za IV kwartał ubiegłego roku już w przyszłym tygodniu. Mogą one istotnie wpłynąć na cenę akcji. Analitycy DM BOŚ oczekują solidnego kwartału w ING BSK i prognozują 369 mln zł zysku netto (-2% k/k i +45% r/r). Negatywne nastawienie do walorów banku wynika jednak z tego, iż analitycy uważają je za przewartościowane.

 

Ciech

Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Trzymaj (poprzednio: Sprzedaj)

Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Przeważaj (poprzednio: Niedoważaj)

Wycena w horyzoncie 12m: 60,00 PLN (poprzednio: 45,00 PLN)

Cena dziś na otwarciu: 60,30 PLN (potencjalny zysk: -0,5%)

Data publikacji wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku: marzec 2018

 

ING BS

Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Sprzedaj (bez zmian)

Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Neutralnie (bez zmian)

Wycena w horyzoncie 12m: 188,80 PLN (poprzednio: 183,70 PLN)

Cena dziś na otwarciu: 215,50 PLN (potencjalny zysk: -12,4%)

Data publikacji wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku: 31 stycznia (wstępne)

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV jest większy niż obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk