• Sklep
 • Odbierz prezent
pko pekao rekomendacja

Analitycy DM BOŚ dokonali aktualizacji rekomendacji dla dwóch kluczowych spółek polskiej giełdy – PKO BP i Pekao. Tylko druga z nich otrzymała rekomendację Kupuj. W przypadku pierwszej wciąż czekamy jeszcze na publikację wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku.

 

PKO BP

 • Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Trzymaj (wcześniej Kupuj)
 • Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Neutralnie (Przeważaj)
 • Wycena w horyzoncie 12m: 43,40 PLN (-9%)
 • Cena dziś na otwarciu: 40,66 PLN (potencjalny zysk: 6,7%)
 • Data publikacji wyników finansowych za 2017 rok: 12 marca 2018
 • Rekomendacja została wydana 1 marca przy cenie 42,40 PLN

 

pko bp

 

„Obniżamy długoterminową rekomendację fundamentalną do Trzymaj (poprzednio Kupuj), gdyż nasza skorygowana 12-miesięczna wycena docelowa dla Banku obecnie znajduje się w pobliżu kursu akcji. W naszej ocenie korzystna sytuacja makroekonomiczna w połączeniu z łagodnym ryzykiem kredytowym na tym etapie cyklu wpłynie na dalszą poprawę wyników, co – wraz z ewentualnym wzrostem zysków - jest już uwzględnione w obecnej cenie rynkowej. Ponadto PKO BP powinien powrócić do wypłaty dywidendy w br. Kwestią, która pozostaje pod znakiem zapytania, jest ewentualna zapłata dodatkowych kosztów związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Stanowi to element ryzyka i znajduje się bezsprzecznie poza kontrolą Banku .” – czytamy w raporcie.

 

Analitycy DM BOŚ spodziewają się przeciętnych wyników finansowych za IV kwartał 2017, które spółka ma opublikować na początku przyszłego tygodnia (prognozują spadek zysku netto o 7% k/k, do poziomu 836 mln złotych). Ich zdaniem, nie ożywią one kursu akcji PKO BP, stąd obniżenie krótkoterminowej rekomendacji z Przeważaj do Neutralnie. W raporcie wskazano, że przesuwające się w przyszłość oczekiwania co do terminu podwyżek stóp procentowych w Polsce oddalają perspektywy poprawy marż. Kolejnym czynnikiem, który może w najbliższym czasie wywierać presję na kurs akcji banku jest wznowienie prac sejmowych nad rozwiązaniem kwestii tzw. ‘frankowiczów’.

 

Pekao

 • Rekomendacja fundamentalna (długoterminowa): Kupuj (wcześniej Trzymaj)
 • Rekomendacja relatywna (krótkoterminowa) : Przeważaj (bez zmian)
 • Wycena w horyzoncie 12m: 154,40 PLN (+9%)
 • Cena dziś na otwarciu: 129,00 PLN (potencjalny zysk: 20,5%)
 • Data publikacji wyników finansowych za 2017 rok: 27 lutego 2018
 • Rekomendację wydano 1 marca przy cenie 130,00 PLN

 

pekao

 

Rekomendacja dla Pekao została wydana już po opublikowaniu wyników finansowych banku za ostatni kwartał 2017 roku. Poprzednia aktualizacja rekomendacji miała miejsce przed publikacją. W stosunku do tamtego raportu podniesiono wycenę akcji spółki, co wskazuje, że opublikowane wyniki zadowoliły ekspertów z domu maklerskiego.

 

„Raportowany zysk netto za ostatni kwartał 2018 roku wyniósł 1 054 mln zł i okazał się wyższy od konsensusu na poziomie 964 mln zł i naszej prognozy w wysokości 990 mln zł, co było głównie wynikiem wyższego faktycznego wyniku z tytułu prowizji i opłat, poprawy wyniku na pozostałej działalności, przy jednocześnie wyższym poziomie odpisów aktualizujących, niż zakładaliśmy my i rynek. Ponadto efektywna stopa podatku okazała się niższa niż oczekiwano. Jednocześnie wystąpiły dwa jednorazowe wydarzenia, które Bank zaksięgował w wynikach IV kwartału. Wyniki pozostałych segmentów działalności okazały się zgodne z oczekiwaniami. Oceniamy wyniki Pekao za IV kw. 2017 roku jako dobre i nieco lepsze od oczekiwań.” – napisano w raporcie.

Wydarzenia jednorazowe, o których mówią analitycy to zaksięgowanie 414 mln złotych z tytułu przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów w Pioneer i Domu Inwestycyjnym Xelion, a także 143 ml złotych zysku brutto na sprzedaży portfela nieściągalnych kredytów (analitycy zakładali 125 mln złotych zysku brutto). Łącznie, wydarzenia jednorazowa miały o 32 mln złotych większy wpływ na wynik spółki niż zakładali eksperci DM BOŚ.

W raporcie zaznaczono, że „Pekao spełnia wszelkie wymogi kapitałowe, by móc wypłacić do 100% zysku netto za 2017 rok w formie dywidendy, natomiast w dniu zatwierdzenia finansowego sprawozdania zarząd Banku nie podjął decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy.” Analitycy oczekują jednak, że bank podtrzyma politykę wypłaty pełnej dywidendy.

 

„Nasza wycena jest wyższa od bieżącego kursu akcji Pekao i podwyższamy długoterminową rekomendację fundamentalną do Kupuj (poprzednio Trzymaj). Uważamy, że poprawa sytuacji gospodarczej i łagodne ryzyko kredytowe na tym etapie cyklu przełoży się na lepsze wyniki, a bieżący kurs akcji już uwzględnia perspektywę rosnących zysków. Ponadto postrzegamy wyniki za IV kwartał ub.r. jako potwierdzenie dążenia Banku do przyspieszenia tempa wzrostu podstawowej działalności (kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, obsługa małych i średnich przedsiębiorstw) ponad dynamikę sektorową.” – czytamy w podsumowaniu rekomendacji.

 

WIG-BANKI i WIG20

Banki PKO BP i Pekao to odpowiednio pierwsza i czwarta największa spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obie spółki należą do indeksów IWG20 i WIG-BANKI. W ostatnim czasie DM BOŚ aktualizował rekomendacje również dla innych wchodzących w skład tych indeksów.

WIG-BANKI:

 • 02.2018 - Alior Bank (Kupuj+Przeważaj) z ceną docelową 97,10 PLN /spółka należy również do indeksu WIG20/
 • 02.2018 - Bank Handlowy (Trzymaj+Neutralnie) z ceną docelową 90,50 PLN
 • 02.2018 - Idea Bank (Trzymaj+Niedoważaj) z ceną docelową 20,60 PLN
 • 01.2018 - ING Bank Śląski (Sprzedaj+Neutralnie) z ceną docelową 188,80 PLN

 

WIG20:

 • 02.2018 - Eurocash (Trzymaj+Niedoważaj) z ceną docelową 31,30 PLN
 • 02.2018 - CCC (Trzymaj+Niedoważaj) z ceną docelową 253,00 PLN
 • 01.2018 - LPP (Trzymaj+Niedoważaj) z ceną docelową 9355,00 PLN
 • 01.2018 - Orange Polska (Trzymaj+Neutralnie) z ceną docelową 5,50 PLN
 • 01.2018 - KGHM (Kupuj+Przeważaj) z ceną docelową 143,00 PLN
 • 01.2018 – PGNiG (Kupuj+Przeważaj) z ceną docelową 7,33 PLN

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

 • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
 • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
 • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV jest większy niż obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.
 • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
 • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
 • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 

Artykuł jest wyciągiem z rekomendacji, przesłanej mediom 9 marca 2018. Zawiera równiez informacje z raportów przesyłanych mediom w poprzednich miesiącach 2018 roku.

 


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk