• Odbierz prezent
rekomendacja dm boś
Z artykułu dowiesz się:

- Kupno jakich akcji rekomendują analitycy DM BOŚ

Analitycy DM BOŚ zaktualizowali rekomendacje dla trzech spółek: JSW, Bogdanka i Netia. Dla akcji spółek z sektora górnictwa (JSW i Bogdanka) rekomendują kupno.

 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Rekomendacja fundamentalna: Kupuj

Rekomendacja relatywna: Przeważaj

Wycena w horyzoncie 12m: 120,00 PLN (dziś na otwarciu: 79,80 PLN)

 

jsw

 

„Rynek  może  oczekiwać,  że  w  br.  EBITDA  Spółki  będzie  na  solidnym  poziomie  3,0-4,0  mld  zł,  co  powinno  przełożyć  się  na  zaskakująco  niskie  mnożniki  wyceny  (wg  naszej  prognozy,  zaledwie   4x   P/E   na   2017).   W   naszej   ocenie,   takie   wyniki   oznaczają  znaczące  wolne  przepływy  pieniężne,  co  z  kolei  powinno  skutkować  silną  pozycją  gotówkową  netto  na  koniec  br.   i   doprowadzić   do   zakończenia   problemów   finansowych   Spółki.  Niestety  inwestorzy  wydają  się  nie  zauważać  bardzo  dobrych perspektyw wyników w br. i są bardziej skoncentrowani na  poziomie  przyszłych  cen  węgla  oraz  skali  dyskonta,  którą  JSW  jest  w  stanie  osiągnąć  w  porównaniu  z  utrzymującymi  się  cenami na rynku.” – czytamy w komentarzu DM BOŚ.

 

Lubelski Węgiel S.A. (Bogdanka)

Rekomendacja fundamentalna: Kupuj

Rekomendacja relatywna: Przeważaj

Wycena w horyzoncie 12m: 80,00 PLN (dziś na otwarciu: 67,30 PLN)

 

bogdanka

 

„W maju indeks PSCMI 1/Q wzrósł do ok. 9,2 zł/GJ (ponad 4% m/m). Jest to najwyższy poziom od grudnia 2015 roku. Nieczęsto w Polsce można zauważyć takie zachowanie cen w trakcie roku, zwłaszcza, że ceny większości dostaw węgla energetycznego są oparte na rocznych kontraktach. Niewykluczone, że wzrost cen jest efektem osłabienia konkurencji cenowej na rynku węgla. Po drugie, w wyniku zamknięcia kilku polskich kopalni produkcja węgla została ograniczona do tego stopnia, że niewykluczone jest zwiększenie strukturalnego importu. Po trzecie, zważywszy na ostatnie korzystne zachowanie globalnych cen referencyjnych węgla energetycznego i stosunkowo wyższe ceny węgla w Europie mogą pojawić się pomysły zwiększenia eksportu węgla. Wreszcie wzrost indeksu PSCMI 1/Q może być związany z silnym spadkiem zapasów węgla energetycznego, które od początku br. zmalały do około 2 mln ton (-60% r/r).

Wspomniane zmiany na rynku węgla stanowią fundament naszej pozytywnej oceny perspektyw Spółki w długim horyzoncie. W dalszym ciągu sądzimy, że ceny sprzedaży węgla energetycznego realizowane przez Spółkę powinny widocznie wzrosnąć w 2018 roku. Oczekujemy odpowiednio 1% i 9% wzrostu ceny węgla w 2017 i 2018 w porównaniu ze średnią ceną w 2016. Przy takich założeniach cenowych i oczekiwaniu, że wolumen sprzedanego węgla osiągnie średnio ok. 9,1 mln ton przy porównywalnych jednostkowych kosztach produkcji podtrzymujemy prognozę EBITDA Bogdanki w 2018 roku w wysokości 750 mln zł (599 mln zł w 2016). Przy takiej prognozie walory Bogdanki są notowane przy ok. 8x P/E na 2018 rok. W oparciu o obniżoną do 80,0 zł na akcję 12-miesięczną wycenę walorów Bogdanki podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Kupuj, natomiast krótkoterminową rekomendację relatywną podwyższamy do Przeważaj (poprzednio Neutralnie) biorąc pod uwagę poprawiające się perspektywy.” – piszą analitycy DM BOŚ.

 

Netia S.A.

Rekomendacja fundamentalna: Trzymaj

Rekomendacja relatywna: Neutralnie

Wycena w horyzoncie 12m: 4,30 PLN (dziś na otwarciu: 3,94 PLN)

 

netia

 

„Chociaż    Netia    jest    wiodącym    alternatywnym    operatorem   świadczącym      usługi      telefonii      stacjonarnej      i Internetu      szerokopasmowego   w   Polsce,   któremu   udało   się   znacząco   wzmocnić   swoją   pozycję   rynkową   dzięki   przejęciom   spółek   Tele2,  Dialog,  Crowley  i  TK  Telekom,  to  wojna  cenowa  na  rynku  ogranicza  potencjał  wzrostu  organicznego  Spółki  przyczyniając  się do (i) szybszego odpływu abonentów, (ii) presji na ARPU oraz (iii) podwyższenia technicznych wymagań w zakresie dostarczania dostępu do szybkiego Internetu.

W  odpowiedzi  na  rosnące  wyzwania  rynku  telekomunikacyjnego  Netia  zdecydowała  się  uruchomić  duży  program  inwestycyjny  i  zamierza  wydać  dodatkowe  417  mln  zł  na  rozwój  technologii  FTTH,  żeby  móc  konkurować  z  operatorami  telewizji  kablowej  i Orange PL.

Z uwagi na brak znaczącego fundamentalnego potencjału wzrostu kursu  względem  naszej  12-miesięcznej  wyceny  podtrzymujemy  długoterminową       rekomendację       fundamentalną       Trzymaj.       Podtrzymujemy również krótkoterminową rekomendację relatywną Neutralnie biorąc pod uwagę fakt, że Spółka dokonała już wypłaty pokaźnej dywidendy (9% stopa dywidendy brutto).” – piszą w komentarzu analitycy DM BOŚ.

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk