• Sklep
  • Odbierz prezent
rekomendacje dla alior bank
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Alior Banku

DM BOŚ podniósł rekomendację dla akcji Alior Banku do Kupuj (w długim terminie) i Neutralnie (w krótkim terminie. Nieznacznie podniesiono również wycenę akcji w perspektywie 12-miesięcy z 73,40 PLN do 75,20 PLN. Wczoraj na zamknięciu sesji za jedną akcję spółki płaciliśmy 61,70 PLN, co daje oczekiwaną stopę zwrotu na poziomie prawie 22%.

 

„Podwyższamy długoterminową rekomendację fundamentalną do Kupuj (poprzednio Trzymaj). Uważamy, że Alior Bank 3 Alior znajduje się w  dobrej pozycji, by generować zyski z  fuzji. Ponadto Alior działa i zwiększa aktywność w wysokomarżowych segmentach dzięki swojej umiejętności sprzedaży produktów. W naszej ocenie nowy zarząd wydaje się dobrze przygotowany do osiągania celów strategicznych. I  wreszcie spodziewamy się silnej poprawy wyników w  nadchodzących latach po zakończeniu fuzji.” – piszą w raporcie analitycy DM BOŚ. „Podwyższamy krótkoterminową rekomendację relatywną do Neutralnie (poprzednio Niedoważaj), ponieważ sądzimy, że wyniki za II kw. br. potwierdzają zdolność banku do generowania dobrych wyników mimo niedawnych zmian w zarządzie. Ponadto oczekujemy napływu pozytywnych informacji w  najbliższym czasie (dobre wyniki za III kwartał oraz aktualizacja strategii).”

 

Alior

alior

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk