• Sklep
  • Odbierz prezent
rekomendacja dla asseco South Eastern Europe
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego DM BOŚ podniósł wycenę akcji Asseco South Eastern Europe

Analitycy DM BOŚ wciąż utrzymują rekomendację Kupuj (rekomendacja fundamentalna – długoterminowa) i Przeważaj (rekomendacja relatywna – krótkoterminowa) dla akcji spółki Asseco South Eastern Europe, pomimo znaczącego wzrostu ich ceny w ostatnim okresie. Podnieśli przy tym cenę docelową z 14,00 PLN do 15,70 PLN (dziś na otwarciu za jedną akcję spółki płaciliśmy 12,39 PLN).

 

„Od 4 grudnia ub. roku, kiedy wydaliśmy rekomendację Kupuj dla Spółki, kurs akcji ASEE silnie wzrósł, czego skutkiem był wzrost absolutnej stopy zwrotu do 43%, czyli o 11 pp wyżej od rynku. Jednakże naszym zdaniem nie wyczerpuje to potencjału wzrostu i po podwyższeniu finansowych prognoz i naszej 12-miesięcznej wyceny docelowej podtrzymujemy pozytywne nastawienie względem walorów ASEE zarówno w  ujęciu fundamentalnym (Kupuj) w dłuższym okresie, jak i w perspektywie krótkoterminowej relatywnej (Przeważaj) i pozostawiamy Spółkę w gronie naszych faworytów wśród giełdowych podmiotów dających ekspozycję na sektor oprogramowania i  usług IT w  2017 roku.” – piszą analitycy DM BOŚ.

 

Asseco South Eastern Europe

asseco

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk