• Odbierz prezent
rekomendacja dla pge
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego analitycy DM BOŚ podnieśli cenę docelową dla akcji PGE

Analitycy DM BOŚ utrzymali rekomendację TRZYMAJ (fundamentalna) i NIEDOWAŻAJ (relatywna) dla spółki PGE. Podnieśli przy tym cenę docelową z 12,4 PLN do 13,9 PLN, co oznacza, że w tym momencie spodziewają się nieznacznych wzrostów (dziś na otwarciu akcje PGE notowane były po 12,84 PLN).

 

„PGE to największa energetyczna spółka na GPW, w  której Skarb Państwa posiada większościowy udział, co jednocześnie powoduje, że jest narażona na ryzyko związane z  wymuszonym politycznie zaangażowaniem w  projekty istotne dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, które jednakże nie muszą być uzasadnione z  biznesowego punktu widzenia. W  ostatnich miesiącach ten aspekt był widoczny przy okazji (i)  ogłoszenia zamiaru nabycia polskich aktywów EDF (rozpoczęcie II etapu postępowania w  UOKiK) oraz (ii) zawieszenia wypłaty dywidendy do 2020 roku, a w przyszłości (iii)  zbliża się moment podjęcia decyzji o  budowie elektrowni atomowej (prawdopodobnie w  ciągu kilku miesięcy) oraz (iv) może nastąpić wypływ gotówki i znaczące zwiększenie długu w  związku z  nową strategią dla segmentu kogeneracji, która ma być ogłoszona we wrześniu (możliwe dodatkowe wydatki inwestycyjne dla małych elektrowni pozyskujących energię elektryczną w procesie kogeneracji, które nie są w stanie spełnić standardów BAT). Biorąc to wszystko pod uwagę podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Trzymaj, mimo że oceniamy wycenę Spółki jako niewymagającą i spodziewamy się dodatniej dynamiki EBITDA w  ujęciu rok-do-roku w  2017. Czekamy na nową strategię dla segmentu kogeneracji i decyzję o  budowie elektrowni jądrowej, a  tymczasem podtrzymujemy naszą krótkoterminową rekomendację relatywną Niedoważaj.” – czytamy w raporcie DM BOŚ.

 

PGE

pge

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk