• Odbierz prezent
rekomendacje dla comarch
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego DM BOŚ obniżył wycenę akcji Comarch

DM BOŚ obniżył cenę docelową dla akcji Comarch, podtrzymując rekomendację fundamentalną Trzymaj i obniżając rekomendację relatywną do Niedoważaj. Analitycy Domu Maklerskiego obawiają się o spadek zysków z działalności operacyjnej, wynikający między innymi z niekorzystnej dla spółki sytuacji na rynku walutowym.

 

Wycena akcji Comarch w horyzoncie 12 miesięcy została obniżona przez DM BOŚ z 256,6 PLN do 206,5 PLN. To znaczny spadek wyceny, bo o niespełna 20%. Dziś na otwarciu za jedną akcję Comarch płaciliśmy 200,5 PLN, a notowania spółki od 3 miesięcy mają tendencję spadkową.

 

„Przypuszczamy, że w  bieżącym roku nastąpi przerwanie długoterminowego trendu wzrostowego i  po raz drugi po 2000 roku Comarch zanotuje niższe w ujęciu rok-do-roku EBITDA, bowiem wygląda na to, że układ najważniejszych czynników determinujących rentowność Spółki, to jest: (i) dynamiki sprzedaży licencji do oprogramowania własnego, (ii)  zmiany łącznych kosztów osobowych r/r oraz (iii) środowiska walutowego (skoryg. ze względu na znaczenie dla Spółki i  kalibrowane udziałem sprzedaży eksportowej w łącznych przychodach) będzie w roku bieżącym niekorzystny dla Spółki. W  efekcie obecna sytuacja przypomina nam 2009 rok, kiedy po raz pierwszy w  tym wieku nastąpił spadek EBITDA Comarchu względem poprzedniego roku.” – piszą analitycy DM BOŚ.

 

Comarch

comarch

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk