• Odbierz prezent
rekomendacje dla ab
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego DM BOŚ obniżył wycenę akcji AB

Analitycy DM BOŚ obniżyli cenę docelową dla akcji spółki AB. Utrzymali przy tym rekomendacją fundamentalną Trzymaj i obniżyli rekomendację relatywną do Niedoważaj.

 

Utrzymanie rekomendacji fundamentalnej związane jest z brakiem potencjału wzrostu akcji AB w stosunku do wyceny przygotowanej przez DM BOŚ. Oczekiwane słabsze wyniki spółki w IV kwartale 2016/17 obniżyli rekomendację relatywną. Wspomniana cena docelowa (dla perspektywy 12-mcy) wynosi obecnie 35,40 PLN, podczas gdy dziś na otwarciu sesji płaciliśmy 34,67 PLN za jedną akcję.

 

„AB należy do wiodących dystrybutorów sprzętu informatycznego w Polsce, jest największym dystrybutorem sprzętu informatycznego Czechach i liczącym się graczem na rynku słowackim (po przejęciu AT Computers Holding). W  roku finansowym 2015/16 znacząco obniżył się EPS Spółki (-6% r/r), jednak oczekujemy powrotu AB na ścieżkę wzrostu w 2016/17 w związku z (i) poprawą struktury sprzedaży, (ii)  brakiem dodatkowych kosztów powiązanych z  uruchomieniem nowego magazynu w  Magnicach oraz (iii) dodatnim efektem dźwigni operacyjnej.

Pomimo dwucyfrowego wzrostu EPS r/r w I poł. 2016/17 dynamika wzrostu zysków Spółki osłabła w  III kw. 2016/17 i  spodziewamy się, że ten kierunek utrzyma się również w IV kwartale i następnych w  związku z  wysoką bazą i  odczuwalną presją na marżę zysku brutto na sprzedaży z  powodu silniejszej konkurencji (Also). Z  drugiej strony spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży, który pociągnie za sobą dodatkowy kapitał obrotowy i spowoduje wzrost długu netto. W  efekcie zakładamy wskaźnik dług netto/ EBITDA rzędu 2,9x na koniec 2016/17.” – piszą analitycy DM BOŚ.

 

AB

ab

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk