• Odbierz prezent
Dlaczego kurs euro do złotego (EURPLN) traci na wartości? Czym spowodowany jest tak znaczący spadek notowań dolara (USD)? Odpowiadamy!

§  CZ: Dziś decyzję o parametrach polityki pieniężnej ogłosi Narodowy Bank Czech. Oczekiwana jest podwyżka stóp procentowych o 25 pkt. baz. do  0,75% i będzie to druga z rzędu podwyżka kosztu pieniądza, uzasadniona narastającą presją inflacją. Bank centralny Czech, obok Banku Narodowego Węgier należy do pierwszych banków centralnych regionu, które rozpoczęły normalizację polityki pieniężnej po jej złagodzeniu w reakcji na kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

 Komentarz dzienny – Dziś bank centralny Czech prawdopodobnie ponownie podwyższy stopy procentowe - 3

Wydarzenia i komentarze

§  PL: 

Badanie koniunktury NBP Szybki monitoring potwierdza dobre nastroje polskich firm, które wspierane są łagodzeniem restrykcji epidemicznych oraz utrzymującym się mocnym popytem. Poprawa ocen koniunktury ma szeroki zakres i dotyczy zarówno oceny eksporterów, jak i firmy zorientowane na rynek krajowy, a także firmy duże, małe, średnie, jak i mikroprzedsiębiorstwa. Prognozy wyrażane przez przedsiębiorców sugerują  dalszą  poprawę  perspektyw popytu, głównie w przemyśle. Utrzymują się też korzystne prognozy eksportu, co wpisuje się w obraz dobrej koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Dobra sytuacja finansowa  przedsiębiorstw, wzrost wykorzystania mocy wytwórczych, a także poprawa nastrojów firm sprzyjają wzrostowi aktywności inwestycyjnej.

Komentarz dzienny – Dziś bank centralny Czech prawdopodobnie ponownie podwyższy stopy procentowe - 1

Wskaźnik nowych inwestycji powrócił do poziomów sprzed wybuchu pandemii,

a firmy zwracają uwagę na wysokie zainteresowanie przedsięwzięciami rozwojowymi. W wynikach badania uwagę zwracają najwyższe w historii badania prognozy wzrostu zatrudnienia, czemu towarzyszy stopniowe narastanie presji płacowej. Ponad 36% ankietowanych firm przewiduje podniesienie płac w 3Q br. Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na wyraźny wzrost oczekiwań inflacji cen producenta, na co wpływ mają zwyżkujące ceny materiałów oraz wynagrodzeń. Głównymi ryzykami dla aktywności ekonomicznej pozostaje pandemia oraz niedobory zapasów, choć skutki ekonomiczne zbliżającej się czwartej fali pandemii powinny być znacznie mniejsze niż poprzednie.

Pozytywnie należy ocenić poprawę ocen w zakresie inwestycji firm,

co daje szanse na szeroki charakter wzrostu gospodarczego i utrzymania go na solidnym  poziomie. Jednocześnie na podwyższonym poziomie utrzymywać się będzie presja inflacyjna. Taka ocena perspektyw koniunktury stanowi argument dla zwolenników szybszej normalizacji polityki pieniężnej.

Komentarz dzienny – Dziś bank centralny Czech prawdopodobnie ponownie podwyższy stopy procentowe - 4

§  US: 

Według raportu ADP zatrudnienie w sektorze prywatnym w USA wzrosło w lipcu o 330 tys. wobec zwyżki o 692 tys. w czerwcu, co było wynikiem wyraźnie słabszym od konsensusu na poziomie +680 tys. Negatywna niespodzianka w danych ADP to zły prognostyk przed piątkową publikacją danych o non-farm payrolls. Dane okazały się o tyle zaskakujące, że subindeksy zatrudnienia w indeksach koniunktury wskazywały na wzrost popytu na pracę zarówno w sektorze usług, jak i przemysłu.

§  EZ: 

Indeks PMI dla sektora usług strefy euro wyniósł w lipcu do 59,8 pkt. wobec 58,3 pkt. w czerwcu, co jest wynikiem nieco słabszym w stosunku do wstępnego wyliczenia na poziomie 60,4 pkt. Niższy niż wstępne wyliczenia był także indeks PMI dla niemieckiego sektora usług, który wyniósł 61,8 pkt., a nie 62,2 pkt. jak wstępnie szacowano, choć i tak był wyższy niż w czerwcu, kiedy wyniósł 57,5 pkt. Koniunktura w europejskim sektorze usług poprawiła się względem czerwca, czemu sprzyjało złagodzenie restrykcji dla działalności gospodarczej, choć nasilenie pandemii w części krajów osłabiło skalę poprawy nastrojów.

 Komentarz dzienny – Dziś bank centralny Czech prawdopodobnie ponownie podwyższy stopy procentowe - 2

Rynki na dziś

W czwartkowy poranek kurs EUR/PLN zwyżkuje nieco zawracając z poziomu 4,5350 w ślad za zniżką notowań eurodolara, która rozpoczęła się jeszcze podczas wczorajszej popołudniowej sesji. Dziś uwaga inwestorów koncentrować się będzie na działaniach banku centralnego Czech, który prawdopodobnie ponownie podwyższy stopy procentowe, w czym – obok wcześniejszych działań banku Węgier – coraz mocniej odróżniać się będzie od polskiej Radę Polityki Pieniężnej w reakcji na przyspieszającą inflację. Globalnie zaś na dzień przed publikacją raportu z rynku pracy USA inwestorzy koncentrować się będą na odczycie liczby nowych bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych.

Komentarz dzienny – Dziś bank centralny Czech prawdopodobnie ponownie podwyższy stopy procentowe - 5

Rynek krajowy

Złoty wykorzystał lepsze nastroje do walut Europy Środkowo-Wschodniej i zyskiwał wczoraj na wartości w relacji do euro. Złamana została bariera 4,55 co na gruncie technicznym dodatkowo wspierało wczorajsze zmiany wyceny polskiej waluty. W rezultacie kurs EUR/PLN obniżył się do poziomu 4,5350 a więc najniższego od połowy lipca. Jest to o tyle zaskakujące, iż wciąż nad polską walutą ciążą czynniki lokalne (spór o praworządność z Unią Europejską, którego „zakładnikiem” są unijne fundusze w ramach Krajowego Planu Odbudowy).

Przypomnijmy,

iż we wtorek upłynął przewidziany w rozporządzeniu termin akceptacji przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy przygotowany przez polski rząd, warunkujący wykorzystanie środków z Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF), a kalendarz pracy KE zakłada przerwę w sierpniu. W efekcie ocena polskiego planu przesunięta może zostać nawet na wrzesień. Umocnienie złotego w połączeniu ze wzrostem eurodolara skutkowało silnym spadkiem notowań USD/PLN, która wczoraj sięgnęła miesięcznego minimum na poziomie 3,8080. Solidne wzrosty dochodowości obserwowane były natomiast na polskim rynku długu. Liderem zwyżki był długi koniec krzywej ze wzrostem o 7 bps do 1,74% i powiększeniem spreadu do Bunda do 225 bps, a więc maksimum z początku pandemii w Polsce (marzec 2020 rok).

Rynki zagraniczne

Mimo, iż zmienność eurodolara ponownie nie była znacząca, to jednak kurs EUR/USD zaliczył – do momentu zakończenia polskiej sesji - dzień wzrostu notowań. Argumentem decydującym o przebiegu wczorajszej sesji była publikacja raportu ADP, która przyniosła solidne rozczarowanie. Odczyt – będący do pewnego stopnia prognostykiem piątkowego raportu z rynku pracy – dość skutecznie ostudził wzmożone niedawno wypowiedziami części przedstawicieli Fed oczekiwania na rozpoczęcie ograniczania skupu aktywów w USA w tym roku. Wydłużenie perspektywy ultrałagodnej polityki pieniężnej w USA osłabiło dolara i skutkowało przedłużeniem spadków dochodowości rynków bazowych.

Rentowność amerykańskiej 10-latki zmalała o dodatkowe 3 bps do 1,13%,

tj. minimum z lutego tego roku, gdy rynek w przyspieszonym tempie dyskontował obowiązujące wtedy trendy reflacyjne. Zniżka dochodowości nie ominęła także Bunda, którego rentowność obniżyła się w środę o 2 bps do -0,51%, choć jeszcze nieco ponad miesiąc temu wynosiła -0,19%.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk