• Odbierz prezent
Dlaczego ceny mieszkań ciągle rosną, czyli silny popyt konsumpcyjny i inwestycyjny oraz rekordowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych!
fot. freepik.com

O poziomie cen mieszkań w 3q21 decydował wysoki popyt na mieszkania na potrzeby własne jak i o charakterze inwestycyjnym, czemu towarzyszyła wolniej rosnąca podaż mieszkań deweloperskich (m.in. w efekcie mniejszej liczby rozpoczętych mieszkań w poprzednim roku oraz ograniczonej dostępności gruntów budowlanych).

Popyt na mieszkania w dalszym ciągu silnie wspierało niskie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych przy stopie procentowej NBP na ultra niskim poziomie – decyzja o wzroście stóp procentowych (pierwsza od 2015, do 0,5% dla podstawowej stopy NBP) została podjęta przez RPP w październiku i nie miała wpływu na trendy w 3q21.

W ostatnich latach wg szacunków opartych o badania ankietowe klientów mieszkania kupowane w celach konsumpcyjnych są zazwyczaj finansowane kredytem w ok. 70-80%, a w celach inwestycyjnych głównie własnymi środkami (kredyt jako uzupełnienie); w sytuacji coraz częstszych zakupów inwestycyjnych mieszkań w 2021 wykorzystanie kredytu rosło.

Dlaczego ceny mieszkań ciągle rosną, czyli silny popyt konsumpcyjny i inwestycyjny oraz rekordowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych! - 1

Na koniec 3q21 oprocentowanie kredytów mieszkaniowych (wg szacunków AMRON dla kredytu 300 tys. zł na 25 lat o LTV 75%) wynosiło 2,46% (-0,02 pp q/q; -0,04 pp r/r), przy stopie procentowej NBP na poziomie historycznego minimum 0,1% (od maja 2020 do października 2021). Zmalała też średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego do 2,22% (-0,05 pp q/q; -0,06 pp r/r).

Sprzedaż nowych kredytów mieszkaniowych w 3q21 utrzymywała się na rekordowym poziomie - wg danych Związku Banków Polskich wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 23,2 mld zł (4,9% q/q; 64,3% r/r). W 3q21 banki udzieliły 68,4 tys. nowych kredytów (2% q/q; 40,1% r/r). Na koniec 3q21 liczba czynnych umów kredytowych wynosiła 2,539 mln (1,1% q/q oraz 2,9% r/r).

Wyniki akcji kredytowej wskazują na kontynuację popytu konsumpcyjnego na mieszkania, generalnie finansowanego kredytem. Prawdopodobnie również zakupy inwestycyjne mieszkań były częściej wspierane kredytem (opłacalnym przy niskich stopach procentowych w 3q21).

Statystyki Biura Informacji Kredytowej sygnalizują w dalszym ciągu wysoką akcję kredytową – w październiku’21 miesięczna sprzedaż kredytów mieszkaniowych przekroczyła 8,5 mld zł. Jest to kolejny historyczny rekord - 8. miesiąc z rzędu sprzedaż przekraczała 7,5 mld zł miesięcznie. W październiku’21 wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła o 46,8% r/r, a ich liczba o 27,3% r/r. Akcja kredytowa przekroczyła poziom sprzed pandemii - o 11,8% r/r pod względem wartości kredytów i o 4,1% pod względem ich liczby. Nadal rośnie liczba dużych kredytów – od styczna do października’21 ponad połowa wartości (56,6%) udzielonych kredytów to kredyty powyżej 350 tys. zł, w tym 27,5% to kredyty powyżej 500 tys. zł. Wzrost dużych kredytów odzwierciedla wysokie ceny mieszkań, a także wiąże się z poluzowaniem polityki kredytowej.

Dlaczego ceny mieszkań ciągle rosną, czyli silny popyt konsumpcyjny i inwestycyjny oraz rekordowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych! - 2

banków (m.in. w zakresie wkładu własnego) przy perspektywicznym rynku i dużej konkurencji między bankami. Istotny może być też wzrost zainteresowania większymi mieszkaniami na skutek doświadczeń organizacji życia podczas pandemii.

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: Nieruchomości Mieszkaniowe, Analizy Nieruchomości, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk