• Odbierz prezent
DKR: REKOMENDACJA ZARZĄDU W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY W 2021 ROKU (2021-03-19 13:26)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o podjęciu decyzji w sprawie rekomendacji dywidendy najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
Zarząd zamierza rekomendować wypłacenie w 2021 r. dywidendy w wysokości 828.000 zł, co stanowi 0,75 zł na akcję.
Rekomendowana wypłata dywidendy ma pochodzić z zysku za rok 2020.
 Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.


 Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
 
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-19 13:26:45Beata Stefańskaprezes zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk