• Odbierz prezent
DKR: Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku (2021-03-11 11:30)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Spółki DEKTRA SA niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego EBI nr 11/2020 z dnia 22.12.2020 r. - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Treść skorygowanego raportu poniżej:

„Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

Raport roczny za rok 2020 – w dniu 10 marca 2021 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – w dniu 14 maja 2021 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – w dniu 12 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.”

W dniu 10 marca 2021 roku został opublikowany raport roczny Spółki Dektra SA. Z uwagi na dokonane w roku 2020 połączenie ze spółką zależną Indiver SA, Spółka nie sporządzała ze względów formalnych sprawozdania skonsolidowanego za rok 2020 i w konsekwencji sprawozdanie takie nie mogło zostać opublikowane.
Ponadto Spółka przekazuje, iż publikowane w roku 2020 raporty kwartalne będą miały charakter sprawozdań jednostkowych, jednakże dla właściwej prezentacji sytuacji finansowej, Spółka będzie odnosiła się w nich również do danych skonsolidowanych z minionych okresów sprawozdawczych.


Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-11 11:30:53Beata Stefańskaprezes zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk