• Odbierz prezent
Dino Polska S.A.
Z artykułu dowiesz się:

- O programie emisji obligacji Dino Polska S.A.

Zarząd Dino Polska S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji Spółki do kwoty 500 mln zł (dla porównania, suma aktywów Grupy Kapitałowej Spółki, wykazana w sprawozdaniu za I półrocze 2017 r. wynosiła ok. 2 mld zł). W związku z tym programem Spółka zawarła z mBank S.A. umowy dealerską, agencyjną i depozytową.

Decyzje dotyczące uruchamiania kolejnych emisji będą podejmowane w oparciu o bieżące potrzeby Spółki związane z pozyskiwaniem finansowania. Poszczególne serie obligacji mogą przewidywać rejestracje obligacji w depozycie KDPW S.A. oraz wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW bądź BondSpot S.A.

"Celem Programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności Spółki. Program nie wpływa na dotychczasowe założenia Spółki dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA" - podała Spółka w raporcie 19/2017.

Pozyskane środki pieniężne mają zostać przeznaczone na rozwój działalności, polegającej w szczególności na rozwoju własnej sieci supermarketów z segmentu proximity, wraz z centrami dystrybucyjnymi oraz siecią logistyczną.

Akcje Dino Polska S.A. są notowane na GPW i wchodzą w skład indeksu mWIG40.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk