• Odbierz prezent
Dino Polska

19 sierpnia Dino Polska przedstawiła wyniki  finansowe za I półrocze 2019 r. Były one wyższe niż rok wcześniej. Przewyższyły one również oczekiwania analityków.

 

19 sierpnia w godzinach wieczornych spółka Dino opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3,5 mld zł wobec 2,68 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Były one wyższe o 30,5% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 236,84 mln zł wobec 176,96 mln zł rok wcześniej. Spółka Dino wypracowała zysk netto w wysokości 172,46 mln zł wobec 126,46 mln zł rok wcześniej. Stanowi to wzrost o 36,4%.

W I półroczu 2019 r. koszt własny sprzedaży wzrósł o 29,2% do poziomu 2,65 mld zł przy wzroście przychodów ze sprzedaży o 30,5%. Wzrost był spowodowany głównie wzrostem skali działalności Grupy Dino w związku z ekspansją sieci sklepów oraz rosnącą sprzedażą już istniejącej sieci sklepów.

W II kwartale przychody wyniosły 1,94 mld zł i były o 37,6% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto w II kwartale wyniósł 105,5 mln zł wobec 70,5 mln zł rok wcześniej. Był wyższy o 7% od konsensusu analityków, który zakładał zysk netto na poziomie 98,3 mln zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Dino tworzyło 1056 sklepów o łącznej powierzchni handlowej 407 684 m2. W II kwartale 2019 r. zostało uruchomionych 48 nowych sklepów Dino, a łącznie w I półroczu otwartych zostało 81 nowych sklepów tej sieci.

Czytaj także: Dino Polska z lepszymi wynikami kwartalnymi. Spółka osiągnęła przychody 1,56 mld zł

9 maja spółka Dino Polska przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Dynamiczny rozwój działalności spółki znalazł odzwierciedlenie w jej wynikach.   9 maja w godzinach wieczornych spółka Dino opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,56 mld zł w.. Czytaj
Dino Polska z lepszymi wynikami kwartalnymi. Spółka osiągnęła przychody 1,56 mld zł


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk