• Odbierz prezent
DIGITREE GROUP S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących (2021-03-04 14:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
DIGITREE GROUP S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Digitree Group S.A. za 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2020 r. stwierdzono konieczność utworzenia odpisów aktualizujących, mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za 2020 r. W związku z powyższym w dniu 04.03.2021 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję w przedmiocie utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności handlowych w spółkach zależnych INIS sp. z o.o. oraz Fast White Cat S.A., co do których istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności, w łącznej wysokości 763 049,34 zł.
W ramach powyżej wskazanej łącznej wysokości odpisów, 274 438,39 zł dotyczy należności spółki INIS sp. z o.o., a 488 610,95 zł należności spółki Fast White Cat S.A
Przedmiotowe odpisy obciążą wynik finansowy 2020 roku zarówno Grupy Kapitałowej Emitenta, jak i spółek, w których dokonane są odpisy. Powyższe stanowi jedynie operację o charakterze księgowym i nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.
Zarząd Spółki informuje, że proces badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok nie został jeszcze zakończony, w związku z czym ostateczne wyniki finansowe za 2020 rok zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z opublikowanym przez Spółkę harmonogramem, tj. w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DIGITREE GROUP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-200Rybnik
(kod pocztowy)(miejscowość)
Raciborska35A
(ulica)(numer)
+48 32 42 10 180+48 32 42 10 180
(telefon)(fax)
relacjeinwestorskie@digitree.plwww.digitree.pl
(e-mail)(www)
642-28-84-378240018741
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Rafał ZakrzewskiPrezes Zarządu
2021-03-04Przemysław MarcolCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk