• Odbierz prezent
DIGITAL NETWORK S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA w dniu 29 czerwca 2022 roku (2022-06-29 18:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2022
Data sporządzenia:2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL NETWORK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA w dniu 29 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Zarząd Digital Network SA („Spółka”) podaje w załączeniu wykaz Akcjonariuszy obecnych i posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym.
Wykaz Akcjonariuszy obecnych podczas obrad w dniu 29 czerwca 2022 roku zawiera liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba głosów, reprezentowanych na tym zgromadzeniu wyniosła 2 816 930, które stanowiły 66,45% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
Załączniki
PlikOpis
29_06_2022_Akcjonariusze_powyżej_5%.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DIGITAL NETWORK S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna6A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
biuro@digitalnetwork.plwww.digitalnetwork.pl
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-29Wojciech Bieńkowski Prezes Zarządu
2022-06-29Aneta Parafiniuk Czlonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk