• Odbierz prezent
DIGITAL NETWORK S.A.: Rekomendacja Zarządu Screen Network SA (spółki zależnej Emitenta) dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok. (2022-05-31 17:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL NETWORK S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu Screen Network SA (spółki zależnej Emitenta) dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Digital Network SA („Emitent”) powziął w dniu dzisiejszym wiadomość w sprawie przyjęcia przez Zarząd Screen Network SA wniosku dotyczącego podziału zysku za 2021 rok.

Zgodnie z wnioskiem, Zarząd Screen Network SA rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Screen Network SA kwoty w wysokości 10 384 824,96 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery i 96/100 złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DIGITAL NETWORK S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna6A
(ulica)(numer)
(022) 488 42 00(022) 488 42 50
(telefon)(fax)
biuro@digitalnetwork.plwww.digitalnetwork.pl
(e-mail)(www)
951-20-85-470015547050
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-31Wojciech Bieńkowski Prezes Zarządu
2022-05-31Aneta ParafiniukCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk